!
start_met_spelen.width-1200.jpg

High5Spel

Kennis Hub

Positieve sportcultuur

High5Spel

Het lijkt heel vanzelfsprekend dat iedereen hetzelfde denkt over sportiviteit en respect. Iedereen weet toch dat je niet tegen de scheidsrechter mag schreeuwen? Iedereen weet toch dat je jouw tegenstander niet met opzet een harde duw mag geven? Maar is het wel zo vanzelfsprekend als we deze situaties niet van tevoren met spelers bespreken?

Met het High5Spel werken we aan meer spelplezier!

Om het gesprek over sportiviteit en respect op gang te brengen, geeft de Nederlandse Basketball Bond alle verenigingen van Nederland het High5Spel cadeau. Dit kaartspel bevordert een positieve sportcultuur bij jeugdteams van zes tot twaalf jaar, maar is zeker ook voor oudere jeugd en seniorenteams een handige tool!

Tijdens het High5Spel ontstaat discussie over wat wel en niet als normaal gezien wordt binnen het team. Alleen dit gesprek helpt al bij het toewerken naar een veiliger en positiever sportklimaat. De discussie leidt tot teamafspraken, die geformuleerd worden door de spelers zelf. Deze kunnen opgeschreven worden of digitaal worden ingevoerd. In beide gevallen kunnen alle spelers van het team de gemaakte afspraken ondertekenen. Hierdoor geven zij commitment af zich aan de afspraken te houden.

Meer informatie en extra spellen bestellen

Klik hier voor meer informatie over het High5Spel.

Klik hier om (meer) kaartspellen te bestellen. De kosten zijn 12,95 euro per kaartspel.

Klik hier voor de flyer met informatie over het spel