!
Basketball Algemeen.jpg

Integriteitsmanager

Veilige Sport

Integriteitsmanager

De bond heeft ook een integriteitsmanager. Die is er voor het bevorderen van een eerlijke, veilige en schone sport en het beperken van integriteitsrisico’s binnen de sportbond. De integriteitsmanager ontwikkelt een integriteitsplan en zal daarna ook de uitvoering hiervan in gang gaan zetten.

WouterCARD-okt23

Op 3 april 2023 is Wouter Ypma gestart als Integrity Manager voor de basketbalbond. Voor de (top)sporters is de integriteitsmanager een laagdrempelig aanspreekpunt over adviesvragen en meldingen op het gebied van integriteit. Verder houdt hij zich bezig met de preventieve kant van integriteit, in de vorm van voorlichting en trainingen die aan de (top)sporters worden aangeboden.

Ook is hij namens de NBB de Single Point of Contact (SPOC) voor de FIBA. Dit houdt in dat de integriteitsmanager schakelt met de FIBA wanneer er zich een integriteitsschending voordoet, dat hij samenwerkt met SPOC’s van andere federaties en dat hij bereikbaar is voor de (top)sporters van de NBB die integriteitsvragen hebben.

Mailadres: integriteitsmanager@basketball.nl
Telefoon: 06-16008521.