!
Basketbal close.jpg

Algemeen

Kennis Hub

Bestuurders

Algemeen

Algemeen

Het bestuur is de ruggengraat van de vereniging. Bestuurders vervullen meerdere taken, ze zijn de verbinders, de managers, de hand op de schouder van leden waar het minder goed mee gaat, de motivators, de leiders en soms de personen op de achtergrond. Ze zijn onmisbaar voor elke vereniging!

Bestuurdersrollen

Over het algemeen vervullen bestuurders vier belangrijke rollen: De beleids- en procesrol, de communicatierol, de voorbeeldrol en de weerbaarheidsrol. Elke situatie kan om een bepaalde “rol” van de bestuurder vragen. Wil je meer weten over de vier rollen? Kijk dan eens naar onderstaand handvat.

De vier rollen van de bestuurder

Code Goed Sportbestuur

De leden en de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat sporten veilig en gezond is. Dat Fair-play overal in de sport vanzelfsprekend is. Dat de sport open, inclusief en integer is. Met als uitgangspunt sportplezier voor iedereen: sporters, begeleiders, ouders en fans, in de breedtesport en in de topsport.

Om dat iedere dag waar te maken zijn goed georganiseerde en goed geleide sportorganisaties nodig, landelijk en lokaal. Met een optimaal functionerende governance, die sportorganisaties stabiliteit, vertrouwen en rust geeft. Governance is de wijze waarop een vereniging bestuurd wordt, wie de macht heeft en wat de regels en principes zijn.

De Code Goedsportbestuur kent vier principes om de governance van een vereniging optimaal in te richten: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Klik hier voor meer informatie over de Code Goed Sportbestuur

Klik hier voor de e-learning over de Code Goed Sportbestuur

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar organiseert de vereniging verschillende bijeenkomsten. Zo kan de vereniging aan het begin van het seizoen alle trainers en/of aanvoerders bijeenbrengen om te praten over een bepaald onderwerp. Maar ook kan de vereniging een bijeenkomst plannen voor spelers over de spelregels van onze sport of een uitleg wat de taken van een jurylid zijn. Een vereniging kan ook de ouders bijeen brengen om te praten over ouderparticipatie of een positieve cultuur langs de lijnen. Daarnaast biedt het organiseren van een bijeenkomst een goede mogelijkheid om elkaar goed te leren kennen, contacten warm te houden en leden tevreden te houden.

Een bijeenkomst moet goed voorbereid worden. Er moet nagedacht worden over het moment, de locatie, de opbouw, de interactie, de gespreksleider en nog veel meer. Een bijeenkomst organiseren vergt tijd en nadenkwerk. Bekijk de handleiding voorbeeldbijeenkomsten voor tips voor het organiseren van bijeenkomsten.