!
Algemeen_basket_sfeer.jpg

Vereniging opheffen

Kennis Hub

Vereniging oprichten, fuseren of opheffen

Vereniging opheffen

Het opheffen van de vereniging moet worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. In de statuten van de vereniging staat beschreven hoe dit dient te gebeuren. In het besluit van het bestuur komt te staan wie de afhandeling van de opheffing zal uitvoeren. Die persoon of organiseren noemen we de vereffenaar. Ook moet worden besloten wie en waar de administratie van de vereniging gaat bewaren. Bij ontbinding van de vereniging moet het nog aanwezige vermogen vereffend. Schulden moet zijn betaald en bezittingen verkocht. Een eventueel resterend saldo moet overeenkomstig de statuten uitgekeerd. Dat geld kun je dus niet uitkeren aan de bestuurders van de vereniging.

Indien je een ANBI opheft staat er in de statuten een bijzonder bepaling. Het eventuele batig saldo moet dan naar een andere ANBI met een vergelijkbaar doel.

De vereffenaar maakt een eindbalans op en deponeert deze bij het handelsregister van de KvK. Na verloop van twee maanden en als er geen crediteur heeft geprotesteerd – mag de vereffenaar het saldo van de vereniging uitkeren. Pas als er geen bekende baten meer aanwezig zijn, houdt de vereniging op te bestaan en kan zij uitgeschreven.

Let op dat je de boeken en bescheiden van de vereniging 7 jaar moet bewaren. Hiervoor moet je een bewaarder aanwijzen. Je kunt nu de vereniging uitschrijven bij het handelsregister.

Om vervelende verrassingen te voorkomen, is het verstandig om samen met een notaris te controleren of alle stappen om een vereniging te ontbinden en het vermogen te vereffenen volgens de statuten zijn verlopen.

Twijfel dus niet en neem contact op met NBB-accountmanager voor jouw vereniging. Klik hier om te achterhalen wie jouw accountmanager is en voor de contactgegevens.