!
NBB_Tekengebied 1.jpg

Organisatie

Kennis Hub

Opleidingen en educatie

Organisatie

Het team opleidingen en educatie van de NBB is de spin in het web tussen verschillende organisaties en commissies, die er gezamenlijk naar streven de kennis van de basketbalsport te vergroten. Zij verzorgen de werkzaamheden van het maken van het spreekbeurtpakket tot aan de internationale FECC opleiding.

Het team in de werkorganisatie werkt hiervoor samen met verschillende personen en instanties, die deels vrijwillig aan de NBB zijn gelieerd.

NOC*NSF, Kwalificatie Structuur Sport

Een belangrijke partner voor team opleidingen is het NOC*NSF. Onder de slogan “Coachen is een vak” streven en lobbyen zij voor een sterkere positie van de Trainer/Coach. Hierbij wordt nadrukkelijk ook de samenwerking gezocht met het “onderwijs” om in gezamenlijkheid de opleidingen van clubkader te versterken.

De eindtermen ofwel kwalificaties zijn vastgelegd in de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Deze beschrijft dus waar de opleidingen aan moeten voldoen. De bonden zijn vervolgens zelf verantwoordelijk hoe de opleidingen eruit zien en hoe er wordt geëxamineerd. In 2021 wordt er een nieuwe versie van de KSS gelanceerd.

De rollen, naam en rugnummers van enkele andere organen uit het opleidingshuis zijn hier te vinden:

_A3H6697.jpg

Toetsingscommissie

Van den Belt_De Stentor.jpg

Expertgroep trainers en coaches & arbitrage

2021 OLA Peter van Paassen aan het werk.jpeg

Leercoaches, experts, praktijkbegeleiders en PVB beoordelaren