!
headerplaatje DBL nieuwe site.jpg

Sportlocatie

Sportlocaties

Accommodatie

Sportlocatie

De accommodatie is de plek waar de  leden samen komen om te basketballen. Essentieel dus voor onze sport en voor de vereniging.

EISEN VOOR ZAALACCOMMODATIES

Een zaal waar basketbalwedstrijden gespeeld worden, moeten voldoen aan bepaalde eisen.  Zo is het speelveld rechthoekig en heeft het bij voorkeur een afmeting van 28 bij 15 meter.  In de praktijk zijn veel velden kleiner (26 bij 14 meter), omdat dit beter past in de meeste sporthallen.

Naast de afmetingen zijn er ook eisen voor bijvoorbeeld de speelvloer en de materialen (borden, netjes, etc.). Alle zaaleisen en materiaaleisen zijn te vinden het Handboek Competities.

Het digitale platform Sportinfrastructuur biedt interne en externe stakeholders toegang tot alle benodigde kennis en producten, die nodig is bij het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland. Verenigingen kunnen dit platform gebruiken wanneer zij, eventueel samen met een gemeente, een nieuwe accommodatie wil laten bouwen/ontwerpen.

Jurytafel
Stichting NISAV

Een onveilige tribune, verkeerde belijningen, te weinig opslagruimte of geen kantine? De sportbonden voor badminton, handbal, basketball en volleybal willen niet langer dat hun clubs nog de dupe worden van slecht ontworpen sporthallen. De oplossing? Meer zeggenschap voor lokale sportverenigingen met behulp van de nieuwe adviesorganisatie Stichting NISAV: Nationaal Instituut Sportaccommodatie Advies.

ZEGGENSCHAP

Veel sporthallen zijn in eigendom van de gemeente of een particulieren exploitant. Meer zeggenschap in jullie accommodatie kan veel opleveren! Dit kan op verschillende manieren. De vereniging kan (samen met andere verenigingen) de sporthal zelf gaan exploiteren, maar een vereniging kan ook bijvoorbeeld inspraak willen in alleen de horeca van een sporthal.

Wist jij bijvoorbeeld dat de  meeste gemeenten 80 tot 90%  van de uitgaven voor sporthal naar sporthallen, sportvelden en zwembaden gaat? Veel gemeenten zijn daarom bezig om deze structuur te veranderen. Een kans voor verenigingen om in gesprek te gaan met de gemeente om te kijken wat mogelijk is.

Overdag zorgen vaak de scholen in  veel accommodaties voor de bezetting, maar dit dekt  vaak niet alle beschikbare uren. Daarnaast is er vaak een “gat” zichtbaar in de bezetting tussen 15:00 uur (wanneer de scholen uit gaan) en 18:00 uur (wanneer de sportverenigingen de sporthal intrekken). Veel sportverenigingen ervaren deze piek van 18:00 uur tot en met 22:00 uur op de doordeweekse avonden zelf ook. Meerdere sportverenigingen willen op deze tijden hun training aanbieden, waardoor het soms dringen is.

Klik hier voor inspiratie hoe de binnensportaccommodaties beter te benutten en hier voor enkele trends en ontwikkelingen op dit gebied.

OUTDOOR ACCOMMODATIES

Basketbal speel je allang niet meer alleen in een sporthal. Basketbal kan altijd en overal! Ook zonder basket kan je onze mooie sport spelen. Op outdoor basketbalveldjes, schoolpleinen, parkeerplaatsen en zelfs op grasvelden kan je met een bal in je hand basketballen. Laat je daarom niet beperken tot de klassieke sportaccommodaties, maar kijk ook verder om je heen en overleg met de gemeente wat mogelijk in!

Vrijwel elk dorp of stad heeft een geschikte locatie om basketbal buiten te kunnen spelen. Een vereniging kan hier trainingen organiseren, toernooitjes spelen en andere verenigingsactiviteiten houden. Het verder kijken dan de binnen accommodaties biedt grote voordelen, zo brengt het de mogelijkheid om activiteiten te organiseren, vaak zonder huurkosten.

Zie ook deze link voor de webinar Outdoor courts, met nuttige informatie over dit thema.

De voorzitter van Tower Jumpers heeft de voordelen van outdoor accommodaties inmiddels ontdekt en bereikte het op het oog onmogelijke door, met de hulp van vele vrijwilligers, een eigen outdoor accommodatie te bouwen.

Mocht uw vereniging zelf een nieuw outdoor court willen realiseren of er één willen opknappen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NBB. Wij kunnen u in contact brengen met verenigingen die dit traject al hebben doorlopen. Neem hiervoor contact op met Martin Ho Suie Sang via martin.ho.suie.sang@basketball.nl.