!
LidvanVerdienste-RonaldvdGeest-juni2024
6 juni 2024

Ronald van der Geest benoemd tot Lid van Verdienste

Ronald van der Geest is al veertig jaar enorm actief in de basketbalwereld. Verschillende verenigingen en talloze scheidsrechters hebben veel aan Ronald te danken – reden voor de Nederlandse Basketball Bond om hem met de titel ‘Lid van Verdienste’ in het zonnetje te zetten.

Van der Geest was actief bij Levi / Eve and Adam Stars in Haarlem, richtte TYBB op en was ook bij Onze Gezellen betrokken. Hij was er trainer, coach en scheidsrechter. Verder is hij vanaf 1999 betrokken als bestuurder in Noord Holland én op landelijk niveau. Verder is hij – nog steeds – actief als official binnen 5-5 en 3x3 competities.

Als bestuurder heeft Ronald een grote bepalende rol gespeeld bij de totstandkoming van het fuseren van de drie afzonderlijke districten in Noord Holland tot één rayon (Amsterdam/Haarlem en Noord-Holland-Noord) eind jaren ’90. Later was hij bestuurlijk ook één van de kartrekkers bij de integratie van alle Rayons tot één NBB organisatie in 2015.

Als competitieleider van Noord Holland (later omgedoopt tot adviseur competitiezaken) is hij verder mede verantwoordelijk geweest voor de nieuw op te zetten competitieopzet in 2014/2015 (inrichting tweede divisies) en alle reglementaire wijzigingen die dit met zich meebracht.

Vanuit alle zes reglementen is uiteindelijk één reglement geschreven. Als gewaardeerd lid van de Werkgroep Competitie draagt Ronald al meer dan twintig jaar bij aan de ontwikkeling van de afdelings- en landelijke competities, de jaarlijkse indelingen daarvan, de aanscherpingen en ontwikkelingen van specifieke spelregels/reglementen en de borging hiervan in handboeken.

Daarnaast trekt hij de laatste jaren, naast het competitieleiderschap, de hele U10 organisatie binnen de hele afdeling Noord-Holland. Een competitie die ertoe bijdraagt dat kinderen op een laagdrempelige manier kunnen kennis maken met basketball.

Ronald heeft mede door zijn plezierige manier van samenwerking en inhoudelijke kennis van in het bijzonder competitiezaken de afgelopen 25 jaar een bijzondere bijdrage geleverd binnen de basketbalsport en binnen het competitie landschap. In de rol van competitieleider is hij naast zijn ontwikkelwerkzaamheden dagelijks het verlengstuk geweest van de werkorganisatie, waarbij ook enkele werkzaamheden zelfstandig door hem werden opgepakt. Ronald is een vrijwilliger van onschatbare waarde en daarom kent het bestuur van de NBB, na voordracht van de Commissie Onderscheidingen, hem de titel van ‘Lid van Verdienste’ toe.

Gerelateerde artikelen