!
2019_scheidrechters_WeekvdScheidsrechter.jpg

Reglementen

Organisatie

Reglementen

Op deze pagina zijn alle reglementen van de Nederlandse Basketball Bond te vinden die op dit moment van toepassing zijn.

Statuten, Huishoudelijk Reglement & Algemene Vergadering
Wedstrijdreglementen

De actuele versies van de Wedstrijdreglementen, de Handboeken en de Lijst van Heffingen en Boetes zijn te vinden op de competitiepagina Reglementen en Handboeken.

Tucht- en geschillenrechtspraak
Instituut Sport Rechtspraak: doping, matchfixing en seksuele intimidatie

Voor zaken betreffende dopinggebruik, matchfixing en seksuele intimidatie is de NBB aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Het ISR hanteert de volgende reglementen:

Nationale selecties en topsport