!
2019_scheidrechters_WeekvdScheidsrechter.jpg

Reglementen

Organisatie

Reglementen

Op deze pagina zijn alle reglementen van de Nederlandse Basketball Bond te vinden die op dit moment van toepassing zijn.

Statuten, Huishoudelijk Reglement & ALV
Wedstrijdreglementen

Ter aanvulling op het wedstrijdreglement, zijn competitie- en handboeken opgesteld en is er een lijst met heffingen en boetes die betrekking hebben op de artikelen uit het wedstrijdreglement.
De Lijst van Heffingen en Boetes vanaf 1 juli 2021 vindt u hier.

Tucht- en geschillenreglement
Nationale selecties en topsport
Instituut voor Sportrechtspraak - Doping, matchfixing, seksuele intimidatie

Voor zaken betreffende dopinggebruik, matchfixing en seksuele intimidatie is de NBB aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Het ISR hanteert de volgende reglementen:

Modelstatuten
Voor verenigingen biedt de NBB modelstatuten. Het aanpassen van statuten moet via een notaris. Voor verenigingen die haar statuten wil aanpassen, heeft de NBB een afspraak gemaakt met DoeHetZelfNotaris: een landelijke organisatie, waarbij notarissen uit heel Nederland zijn aangesloten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de DoeHetZelfNotaris.