!
Corona.jpg
17 december 2021

NBB streeft naar hervatting competities vanaf 15 januari

Na de persconferentie van dinsdag 14 december en de verlenging van de maatregelen tot en met 14 januari 2022, staan de competitieleiders van de Nederlandse Basketball Bond opnieuw voor keuzes. De vorige keer heeft de NBB mede op basis van de vele reacties van onze verenigingen, besloten om de competitie tijdelijk te pauzeren. Op die manier kwam de NBB aan een aantal zaken tegemoet, namelijk: de oproep van het Rijk om het aantal contacten en reisbewegingen te beperken, de verenigingen de ruimte te geven om de weekenden te  gebruiken voor trainingen, onderlinge wedstrijden en de binding met de vereniging nog zo veel mogelijk te handhaven en rekening houden met de verhouding tussen trainen en wedstrijden en de belastbaarheid van een ieder.

Ondertussen is het virus nog zeer levendig en is verlenging van maatregelen noodzakelijk gebleken, volgens het demissionaire kabinet. Vanuit competitiezaken hebben we gekeken wat deze verlenging voor de basketbalcompetities betekent. Het zal duidelijk zijn dat bij alles wat de NBB doet de gezondheid van een ieder voorop staat. Ook daarom vindt de NBB het belangrijk om het kunnen sporten zo veel mogelijk weer op te kunnen pakken. Sporten draagt immers bij aan een grotere weerbaarheid.

De NBB heeft ook gekeken naar de ervaring van collega-bonden waar op de een of andere manier doorgespeeld is. Dat is over het algemeen in circa tachtig procent van de wedstrijden goed gelukt.

In het oorspronkelijk schema is het weekend van 8 januari bestemd voor 3x3 NL League, bekerwedstrijden, inhaalwedstrijden en enkele jeugdwedstrijden in de afdeling.  

De NBB wil dit weekend laten spelen zoals het nu gepland staat. Daarbij gelden wel beperkende maatregelen (uitgezonderd de Topsport competities) en zullen wedstrijden uiterlijk om 15.00 uur moeten starten.

De week erna is dan de start van het volgende deel van de competitie. Als we hoopvol zijn zou het kunnen dat er vanaf 15 januari een versoepeling van de maatregelen plaatsvindt. In dat geval willen we de competities ook direct hervatten. Mochten dezelfde maatregelen verlengd worden wil de NBB de wedstrijden, in goed overleg met de verenigingen, ook zoveel mogelijk gaan hervatten.

Daar waar het onmogelijk blijkt om wedstrijden te kunnen spelen zal de NBB uiteraard coulant omgaan met de bestaande regelgeving ten aanzien van het niet spelen van wedstrijden of het moeten terugtrekken van teams. Daarbij gaan we uit van ieders verantwoordelijkheid om tijdig aan te geven wanneer spelen niet mogelijk blijkt om onnodige kosten van o.a. zaalhuur en reizen te voorkomen. Tijdig melden is van belang om de thuisspelende verenigingen de mogelijkheid te geven hun wedstrijdplanning voor de tweede helft van het seizoen daarop af te stemmen.

We hebben in ieder geval de weekenden van 16 en 30 april en 7 en 14 mei gepland voor het spelen van de wedstrijden die we tot nu toe niet hebben kunnen spelen.

De afdeling competitiezaken zal u op de hoogte houden van de planningen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, stuurt u dan een mail aan competities@basketball.nl.

Gerelateerde artikelen