!
Crackerjacks pleintjes.jpg
26 mei 2021

Steunmaatregel TASO-Q1 geopend voor verenigingen met financiële schade door corona

Door Antoine Pannen

Voor de derde keer opent de Rijksoverheid het loket waar amateursportverenigingen een tegemoetkoming kunnen ontvangen, wanneer zij financiële schade hebben geleden door het coronavirus. Bij het openen van het tweede loket (voor het vierde kwartaal van 2020) hebben meer dan één op de zes basketbalverenigingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties kwartaal 1 2021 (kort weg TASO-Q1) is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste tien procent omzetverlies hebben geleden in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste duizend euro. Dit laatste is een verruiming ten opzichte van TASO-Q4, waar de financiële schade nog ten minste vijftienhonderd euro moest zijn.

Voorwaarden voor de aanvraag:

- De vereniging is een amateursportorganisatie
- Er is minimaal tien procent omzetverlies geleden over het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.
- Er is minimaal duizend euro financiële schade geleden als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19. Onder financiële schade vallen onder andere de doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de vereniging, de bondsafdrachten aan de NBB en het kantineresultaat.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade van de vereniging. Basketbalverenigingen kunnen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen meer informatie verkrijgen.

Verenigingen die hulp nodig hebben met de aanvraag of vragen hebben over de regeling, kunnen contact opnemen met de accountmanager.

Gerelateerde artikelen