!
Corona.jpg
4 november 2021

Nieuwe coronamaatregelen voor zaalsporten

Door Dennis Bouwmeester

Vanaf 6 november zijn er nieuwe maatregelen voor de amateursport en dan met name voor de binnensport van kracht. Dat heeft het demissionair kabinet afgelopen dinsdagavond aangekondigd. Voor basketball betekent het dat naast de kantine, ook de sporthal voor personen van 18 jaar en ouder alleen toegankelijk is met een Corona Toegangsbewijs (CTB). De Nederlandse Basketball Bond begrijpt dat deze maatregel veel impact heeft op uw vereniging. Via NOC*NSF is er geprobeerd besluitvorming te beïnvloeden. Dat heeft geleid tot een aanpassing voor de buitensport, maar helaas niet voor de binnensport. De NBB realiseert zich dat dit veel impact zal hebben. Tegelijkertijd begrijpen we ook dat met het toenemen van het aantal besmettingen er weer maatregelen nodig zijn. Laten we met elkaar zorgen dat deze maatregelen effect hebben en dat we niet opnieuw in een lockdown zonder sport terecht komen.

De NBB adviseert alle verenigingen om in contact te treden met de beheerder van de accommodaties om over de praktische invulling van de controle te overleggen. In de regel zal bij een accommodatie zonder beheerder de controle liggen bij de vereniging. Bij locaties met een beheerder zal de beheerder normaal gesproken de controle uitvoeren. Mogelijk kan er met de gemeente overleg gevoerd worden omtrent financiële steun voor de uitvoer van de controle. Belangrijk is dat de controle in overleg tussen verenigingen en eigenaar van de sporthal praktisch wordt uitgewerkt.

Het is toegestaan om bij de controle te werken met polsbandjes en/of stempels, zodat mensen niet meerdere malen op dezelfde locatie hoeven te worden gecontroleerd. Ga bij de controle ook de-escalerend te werk! Neem bij problemen contact op met een BOA of handhavers van uw gemeente.

Personen die een functie hebben bij een wedstrijd of training, zoals trainers, coaches, scheidsrechters en juryleden, zijn niet CTB-plichtig. Rijouders die meereizen naar een wedstrijd, worden aangemerkt als publiek en dienen wél een CTB te laten zien.

Meer informatie over de nieuwe maatregelen, is te vinden op de coronapagina van de NBB en de FAQ van NOC*NSF.

Voor de jeugdcompetitie tot en met de U18 zouden de nieuwe maatregelen geen grote impact hoeven te hebben. Zowel de spelers als begeleiding (coach/scheidsrechter/jury) zijn tot en met deze leeftijdscategorie niet CTB-plichtig. Zoals eerder benoemd zijn ouders die rijden daarentegen wel CTB-plichtig.

Bij de competitie van U20 en ouder is de impact groter. Ook hier zijn scheidsrechters, coaches en jury niet CTB-plichtig, echter alle spelers wel. De NBB begrijpt dat dit voor verenigingen flinke consequenties met zich mee kan brengen, tot aan mogelijk niet opkomen van een team. De NBB zal hier coulant mee omgaan en in dergelijke situaties niet tot financiële consequenties (zoals boetes) overgaan.

Wanneer een vereniging door de nieuwe maatregelen geen team (voor wedstrijden van de U20 en ouder) op de been kan krijgen, zullen wij in de aankomende periode, waarin de aangescherpte regels gelden, geen boete voor Niet Opkomen doorvoeren. Wanneer het een uitwedstrijd betreft zal v.w.b. de zaalhuurkosten de calamiteitenprocedure gelden. Het betekent dat de zaalhuurkosten door beide verenigingen zullen worden gedeeld à €17,50 per wedstrijd.

Om de verenigingen extra tegemoet te komen om de aankomende weken zo veel mogelijk NO’s vanwege een te kort aan spelers te voorkomen, gaat de NBB voor de afdelingscompetities vanaf de U20 en ouder de invallersbepalingen vrij zetten met de volgende voorwaarden:

  • Het team waarbij wordt ingevallen dient op afdelingsniveau te spelen.
  • Invallen in een lager team kan enkel binnen de eigen leeftijdscategorie zelf.
  • Een vereniging dient voorafgaand aan een wedstrijd schriftelijk (per mail) aan te geven wie in een lager team zal gaan invallen.
  • Bij winst van het team met invallers uit hogere teams, zal de uitslag omgezet worden naar resp. 20-0 of 0-20. Wanneer beide teams met invallers uit hogere teams spelen, zal de reguliere uitslag worden gehandhaafd.
  • Er zullen in bovenstaande gevallen geen boetes worden uitgeschreven voor ongerechtigde spelers.

De NBB verzoekt de verenigingen om hun eigen Corona-maatregelen die in App te lezen zijn voor de overige verenigingen, aan te passen naar de huidige situatie. Zodat voor iedereen duidelijk is wanneer en onder welke voorwaarden de speellocatie betreden kan worden.

Tot slot wil de NBB de verenigingen veel succes wensen bij de voorbereidingen voor dit weekend en verder. Wanneer een vereniging vragen heeft over de maatregelen kan contact gezocht worden met de competitiemedewerker.

corona uitleg1.jpeg
Coronauitleg 2.jpeg

Gerelateerde artikelen