!
Coachbord X en O.jpg
12 september 2021

Unieke samenwerking om betere coaches op te leiden gaat van start

Zoals eerder te lezen was op deze website hebben het Centre for Sports and Education, sportkoepel NOC*NSF, de NBB en Landstede Hammers de handen ineen geslagen om nog meer en nog betere trainers/coaches in het basketball op te leiden. Deze unieke samenwerking zorgt voor het ‘doorontwikkelen’ van de opleiding tot Basketbal Trainer niveau 3 (BT3). Deze vernieuwde BT3 opleiding is bedoeld voor clubcoaches en geldt binnen het MBO met ingang van het nieuwe studiejaar als keuzedeel ‘trainer/coach basketball’ voor studenten op niveau 3 en 4.

Deze week start in Zwolle de eerste opleiding 'nieuwe stijl' onder leiding van leercoach Tom Schonewille. Hij is trainer/coach van CSE Landstede Hammers U18 en tevens docent bij de Sport & Bewegen opleiding van Landstede. Samen met Jorrit Beerens, coördinator opleidingen van de NBB, is een programma uitgewerkt met als doel de deelnemers op te leiden tot zelfstandig trainer/coach. Onderwerpen zijn naast de technische en tactische aspecten van het spel, ook zaken als groeimindset, meten van ontwikkeling, pedagogiek, fysieke ontwikkeling, voeding en motorisch leren.

De opleiding in Zwolle vindt gedurende het seizoen plaats en bestaat uit wekelijkse contactmomenten, op dinsdagavonden van 17.30 tot 20.30 uur in het Landstede Sportcentrum. De modules worden ondersteund door online lesmateriaal via het E-learning systeem van de NBB. De cursus wordt afgesloten met een portfolio en een praktijkexamen.  De leergroep bestaat dus zowel uit studenten MBO als zijinstromers vanuit de verenigingen.

De nieuwe kostprijs voor de BT3 opleiding zal (onder voorbehoud) 350,00 euro bedragen en de kosten van het examen zijn vastgesteld op 200,00 euro. Hiermee zijn de opleidingskosten ongeveer dertig procent lager dan de afgelopen jaren. Samen met organiserende clubs in de regio wordt gekeken of de prijs nog verder kan worden gedrukt. Zo wordt de opleiding in Zwolle dit seizoen aangeboden voor 300,00 euro (exclusief de examenkosten). Er zijn nog plekken beschikbaar in Zwolle. Aanmelden kan tot op het allerlaatste moment via de site van de NBB.

Tevens start komende dinsdag ook de nieuwe cursus Fast Break onder leiding van leercoach Mathieu ten Dam voor clubcoaches in de regio Zwolle. Naast E-learning en de online contactmomenten, wordt in het Landstede Sportcentrum de module 'training geven' gehouden. De kosten bedragen 100,00 euro en zijn te financieren vanuit het Sportakkoord.

Voor meer informatie over de cursus in Zwolle: tgrit@landstede.nl

Voor meer informatie over de organisatie van de BT3: jorrit.beerens@basketball.nl

Voor inschrijvingen (ook in jouw regio): NBB Digitaal inschrijven (sportlink.com)

Gerelateerde artikelen