!
2019_Algemeen_Basketball.jpg

Basketball Meet Ups 2020

Algemene Vergadering

Basketball Meet Ups 2020

In juni vindt alweer de derde editie plaats van de ‘Basketball Meet Ups’ voor al onze verenigingsbestuurders. Deze keer een bijzondere editie, namelijk een digitale meeting, gezien de beperkende maatregelen die gelden in deze Coronatijd. Centraal staat dit keer de langetermijnstrategie, naast de vragen van de verenigingen.

De agenda is als volgt:

14.00 / 19.00 Welkom
14.05 / 19.05 Introductie bestuur
14.10 / 19.10 Mededelingen (Resultaat 2019/Jaarplan 2020)
14.30 / 19.30 Vragen Verenigingen
15.00 / 20.00 Langetermijnstrategie
16.00 / 21.00 Wrap up & Afsluiting

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven. Per bijeenkomst kunnen maximaal 15 verenigingen deelnemen.

Als een Meet Up vol is, wordt deze verwijderd bij de keuzemogelijkheden in het formulier. U bent van harte welkom bij aan te sluiten bij één van de andere Meet Ups. Mochten voor u geen geschikte momenten beschikbaar zijn, dan kunt u dit aangeven via info@basketball.nl. Wij zullen dan de verzoeken verzamelen en kijken naar mogelijke alternatieven.

Wilt u het onderwerp/de vraag graag zo concreet mogelijk beschrijven?