!
2019_Algemeen_Basketball.jpg

Basketball Meet Ups 2020

Algemene Vergadering

Basketball Meet Ups 2020

Eind september vindt alweer de vierde editie plaats van de ‘Basketball Meet Ups’ voor al onze verenigingsbestuurders. Het bestuur wil graag in contact komen met de verenigingen en heeft daarom besloten, indien de corona maatregelen dit toelaten, een zevental sessies centraal door het land te organiseren en één sessie digitaal (de locaties zijn op dit moment nog onder voorbehoud).

In vervolg op de sessies van vorige keer wordt doorgepraat over de stand van zaken van de Lange Termijn Strategie en natuurlijk zal ook de stand van zaken met betrekking tot het Coronavirus worden besproken. Ook kunt u, zoals gebruikelijk, als vereniging onderwerpen aanmelden, die voor meerdere verenigingen van belang zijn.

We starten om 19.00 uur en het streven is de vergadering om 21.00 uur af te ronden.

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven. Per bijeenkomst kan een beperkt aantal mensen (één bestuurder per vereniging) deelnemen. Zodra een Meet Up vol is, wordt de inschrijfmogelijkheid verwijderd bij de keuzemogelijkheden in het formulier. U bent dan van harte welkom om aan te sluiten bij één van de andere Meet Ups. Mochten voor u geen geschikte momenten beschikbaar zijn, dan kunt u dit aangeven via info@basketball.nl. Wij zullen dan de verzoeken verzamelen en kijken naar mogelijke alternatieven.

Basketball Meet Ups - september 2020
Datum Locatie
Maandag 21 september Crow Business Center (Europazaal) te Haarlem
Dinsdag 22 september Zalencentrum De Hommel te Utrecht
Woensdag 23 september Digitaal
Donderdag 24 september MFA Kloosterveste te Assen (deze bijeenkomst komt te vervallen)
Maandag 28 september kantine sporthal Boshoven te Weert (deze bijeenkomst komt te vervallen)
Dinsdag 29 september Digitaal (deze bijeenkomst komt te vervallen)
Woensdag 30 september kantine WSV sporthal te Apeldoorn (deze bijeenkomst komt te vervallen)
Donderdag 1 oktober Inschrijven niet meer mogelijk - vol
Wilt u het onderwerp/de vraag graag zo concreet mogelijk beschrijven?