!
2019_Algemeen_Basketball.jpg

Basketball Meet Ups 2020

Algemene Vergadering

Basketball Meet Ups 2020

Eind september/begin oktober hebben de Meet Ups plaatsgevonden. Tijdens twee fysieke bijeenkomsten (in Haarlem en Utrecht) en twee digitale bijeenkomsten werden de verenigingen meegenomen in de strategie 2021+ en bijgepraat over het coronavirus en de gevolgen voor het basketball. Daarnaast zijn de bespreekpunten vanuit de verenigingen aan de orde geweest en werden best practices van vereningingen gedeeld.

Mocht u naar aanleiding van de bespreekpunten of best practices geïnteresseerd zijn en wilt u in contact komen met de vereniging die deze heeft aangebracht, neem dan contact op met uw accountmanager op het bondsbureau, zodat we u in contact kunnen brengen.