!
2019_Ton_Boot_Erelid_peinzend

Ereleden

Historie

Ereleden

De Nederlandse Basketball Bond telt zes Ereleden. Ton Boot viel op 17 juni 2019 als zesde persoon deze eer te beurt voor zijn grote verdiensten voor het Nederlandse basketball. Hij is de eerste coach/speler/official die zich Erelid mag noemen.

De zes Ereleden van de NBB zijn (in alfabetische volgorde):

Jan Berteling
Piet Brouwer
Ton Boot
Dick Schmüll  † (1990)
Mart Smeets
Piet Storm  †