!
basketball-spalding.jpg

AV Commissies

Bestuur en commissies

AV Commissies

Commissie van Beroep - Herkiesbaar per periode van 3 jaar
Naam Functie Benoemd Benoemd tot
B.J.L. Baas Voorzitter 25-11-2017 najaar 2023
R.E. Koopman secretaris 25-11-2017 najaar 2021
H. Koorenhof Lid 25-06-2011 najaar 2023
R. Braat Lid 25-06-2011 najaar 2023
W. Mak Lid 25-11-2017 najaar 2023
Tucht- en Geschillencommissie - herkiesbaar per periode van 3 jaar
Naam Functie Benoemd Benoemd tot
P. Bokern Voorzitter 30-06-1991 najaar 2023
H. van der Heijden Secretaris 30-06-1999 najaar 2021
C. de Roo Kernlid 28-22-2020 najaar 2023
R. Schrauwen Kernlid 29-09-2012 najaar 2022
J. Smulders Kernlid 29-09-2012 najaar 2021
P. vd Velde Kernlid 30-06-2001 najaar 2022

TGC leden: H. Arends, M. van Gameren,  L. Reuvers, C. de Roo, J. Schravenmade, P. Spierings, J. Touw, H. Veenstra, M. Verburg, C. Velthuizen.

Financiële Commissie - Herkiesbaar per periode van 3 jaar
Naam Functie Benoemd 1e benoeming na nwe statuten Benoemd tot Periode
M. Müller Voorzitter 26-06-2010 25-11-2017 najaar 2023 2
J. Baji Lid 28-11-2020 28-11-2020 najaar 2023 1
P. Enthoven Lid 25-11-2017 25-11-2017 najaar 2023 2
P. den Turk Lid 24-06-2006 29-11-2014 najaar 2022 3
H. Wijnen Lid 21-11-2015 21-11-2015 najaar 2021 2

De Financiële Commissie is bereikbaar voor vragen over de begroting en de jaarrekening op fc@basketball.nl.

Commissie Onderscheidingen - Herkiesbaar per periode van 3 jaar

In de AV van 28 november 2020 is besloten een Commissie Onderscheidingen in te stellen. Op dit moment wordt deze samengesteld. De taken en bevoegdheden van de Commissie Onderscheidingen vindt u in het instellingsbesluit.