!
Wat is basketball

Bondsreglementencommissie

Bestuur en commissies

Bondsreglementencommissie

De Bonds Reglementen Commissie (BRC) is ingesteld met als taak het bewaken van de kwaliteit en onderlinge consistentie van de NBB reglementen. De BRC bereidt reglementaire tekstvoorstellen voor, voor het bestuur naar aanleiding van inhoudelijke input van werkgroepen binnen de NBB. Tevens volgt de commissie de ontwikkelingen in wetgeving en reglementering van NOC*NSF, FIBA en IWBF met het oog op consequenties voor NBB reglementen.

De bondsreglementencommissie bestaat uit:

  • Vacature, voorzitter
  • Sybren Bosch, lid
  • Joost Vennema, lid

Rooster van Aftreden
Naam Benoemd Aftredend Periode
Vacature voorzitter - -
Sybren Bosch Dec 2016 Dec 2022 Periode 2
Joost Vennema Sept 2019 Sept 2022 Periode 1