!
Wat is basketball

Bestuurscommissie BRC

Bestuur en commissies

Bestuurscommissie BRC

De bondsreglementencommissie (BRC) bestaat uit:

  • Vacature, voorzitter
  • Sybren Bosch, lid
  • Joost Vennema, lid
  • Vacature, lid
Rooster van Aftreden
Naam Aftredend Periode
Vacature voorzitter - -
Sybren Bosch jan 2021 Periode 3
Joost Vennema Sept 2021 Periode 1