!
Wat is basketball

Bondsreglementencommissie

Bestuur en commissies

Bondsreglementencommissie

De Bonds Reglementen Commissie (BRC) is ingesteld met als taak het bewaken van de kwaliteit en onderlinge consistentie van de NBB reglementen. De BRC bereidt reglementaire tekstvoorstellen voor, voor het bestuur naar aanleiding van inhoudelijke input van werkgroepen binnen de NBB. Tevens volgt de commissie de ontwikkelingen in wetgeving en reglementering van NOC*NSF, FIBA en IWBF met het oog op consequenties voor NBB reglementen.

De bondsreglementencommissie bestaat uit:

  • Monique den Arend, voorzitter
  • Antoine Pannen, lid

Rooster van Aftreden
Naam Benoemd Aftredend Periode
Monique den Arend, voorzitter Juni 2022 Juni 2025 Periode 1
Antoine Pannen, lid 1-2-2023 1-2-2026 Periode 1