!
thumbnail_Logo_Basketball_Nederland_Cirkel_achtergrondwit@2x100.jpg

Vacatures

Organisatie

Vacatures

Vacatures Voorzitter en lid Bondsreglementencommissie

De Bondsreglementencommissie (BRC) is een commissie van het bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de reglementen van de Nederlandse Basketball Bond. De commissie bestaat op dit moment uit twee leden en wordt ondersteund door het bureau.

Bekijk de volledige vacaturetekst hier.


Vacature Lid Financiële Commissie

De Financiële Commissie (FC) is een commissie van de Algemene Vergadering en adviseert de Algemene Vergadering over het financiële beleid van de Nederlandse Basketball Bond. De commissie bestaat op dit moment uit één voorzitter en drie leden. De FC bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.

.Bekijk de volledige vacaturetekst hier.