!
thumbnail_Logo_Basketball_Nederland_Cirkel_achtergrondwit@2x100.jpg

Vacatures

Organisatie

Vacatures

Vacature Algemeen Directeur NBB

Basketball, de passie van ons allemaal en tegelijkertijd een sport die in Nederland nog aanzienlijk kan groeien. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) zet zich, samen met verenigingen, leden en vrijwilligers in voor 5-5, 3x3 en rolstoelbasketbal.

De NBB vertegenwoordigt ongeveer 300 basketbalverenigingen en 40.000 aangesloten leden in Nederland. Het bestuur (9 leden) van de NBB is verantwoordelijk voor beleidsbepaling en besluitvorming binnen het mandaat van de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt hierbij ondersteund door het bondsbureau.

Het bondsbureau, met ruim 40 medewerkers, is verantwoordelijk voor het voorbereiden van en de uitvoering van beleid op het gebied van Marketing, Breedtesport en Topsport. De NBB is samen met zeven andere sportbonden gevestigd op de Kelvinbaan in Nieuwegein.

Onze permanente opdracht:

wij verbinden, inspireren en activeren met basketball

Ons ambitieuze beeld van de toekomst:

Binnen vijf jaar samen groeien naar een community van tenminste 500.000 liefhebbers met een toenemend aantal basketballers.

Een plan gebaseerd op de kernwaarden:

passie, teamwork, slagvaardig, toekomstgericht en inclusiviteit

Wij zijn op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie:

Algemeen, tevens Commercieel Directeur

Bovenstaande ambities waarmaken vraagt, naast verenigingen op maat faciliteren en ondersteunen, een marketing gedreven organisatie.

Om aan dit proces leiding te geven wordt een driekoppige directie benoemd met drie (hoofd) portefeuilles:

 • Algemeen/Commercieel Directeur, het boegbeeld van de organisatie, verantwoordelijk voor de algemene leiding, externe relaties, marketing, communicatie en commercie.
 • Verenigingssport, verantwoordelijk voor verenigingen, competities en alles wat daar mee verband houdt, opleidingen en de interne organisatie.
 • Technisch Directeur, verantwoordelijk voor alle topsport en opleidingsprogramma’s.

De NBB is op zoek naar de juiste man of vrouw om op inspirerende wijze aan dit proces leiding te geven in de functie van Algemeen/Commercieel Directeur.

Als Algemeen/Commercieel Directeur is het noodzakelijk te kunnen schakelen tussen verschillende rollen:

 • Het boegbeeld dat de missie en kernwaarden met verve, uitstraling en daadkracht uitdraagt.
 • De commerciële kracht die de ambities van een marketing gedreven organisatie waarmaakt.
 • De inspirerende directeur die de organisatie als team optimaal laat functioneren.
 • De verbinder die alle stakeholders binnen de NBB ruimte, aandacht en vertrouwen geeft.
 • De netwerker die ook buiten de NBB draagvlak genereert en overeenkomsten sluit.

Commercieel - Sensitief - Communicatief - Energiek - Teamspeler - Inspirerend- Innovatief

WAT VRAGEN WIJ - BOEGBEELD, COMMERCIEEL EN GEDREVEN

 • Je hebt leidinggevende ervaring als (eind)verantwoordelijke in een commerciële organisatie en bent in staat om samen met het team nieuwe financieringsvormen te vinden.
 • Je hebt affiniteit met de sportwereld, uiteraard bij voorkeur met basketball.
 • Je hebt een enthousiasmerende werking op je omgeving en draagt de waarden van de NBB op natuurlijke wijze uit.
 • Je kunt het verschil maken op het terrein van marketing, communicatie en commercie en beschikt over een goed netwerk.
 • Je beschikt over goede financiële kennis en bent bekend met werkwijze overheden (o.a. subsidies).
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring in een (internationale) bestuurlijke context die ook uit vrijwilligers bestaat.

WAT BIEDEN WIJ?

 • Een bijzonder sportieve omgeving waar nog veel te ontwikkelen valt, maar waar ook de ruimte is om veel te leren.
 • De basketball community, verenigingen, leden, vrijwilligers, medewerkers, liefhebbers zijn trouw en enthousiast. Zij hebben behoefte aan een gepassioneerde aanvoerder en coach die ook zelf het voorbeeld geeft.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, rekening houdend met het maatschappelijke karakter van de NBB.

SOLLICITEREN

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bart Volkerijk (Algemeen Directeur a.i.) 06-53256818 of mail naar bart.volkerijk@basketball.nl

Heb je interesse en voldoe je aan de eisen? Stuur dan je motivatie en je CV naar Yvonne Baudo. Reageren kan tot 1 september 2021.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt zo snel mogelijk na 1 september 2021 plaats.

De NBB gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. Voor meer informatie verwijzen we je naar de Privacy Verklaring op onze website.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Vacature Penningmeester Bestuur NBB (onbezoldigd)


Basketball, de passie van ons allemaal en tegelijkertijd een sport die in Nederland nog veel te klein is. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) zet zich, samen met verenigingen, leden en vrijwilligers in om te groeien naar een community van tenminste 500.000 liefhebbers met een toenemend aantal actieve basketballers. Dat gebeurt aan de hand van de missie ‘Wij verbinden, inspireren en activeren met basketball’ en vanuit de kernwaarden passie, team, slagvaardig, toekomstgericht en inclusiviteit. De NBB vertegenwoordigt ongeveer 320 basketbalverenigingen en 40.000 aangesloten leden in Nederland. Het bondsbureau, met ruim 35 medewerkers, is verantwoordelijk voor het voorbereiden en de uitvoering van beleid op het gebied van Marketing, Breedtesport en Topsport.

Het huidige bestuur van de NBB bestaat negen bestuursleden en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. De huidige penningmeester heeft aangegeven zich niet meer voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen. Haar termijn loopt af in november 2021. Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering (AV), waarbij de voorzitter en penningmeester in functie. Het bestuur verdeelt verder onderling en collegiaal de aandachtsgebieden en vergadert gemiddeld één keer per maand. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar met een maximale verlenging van 3 periodes.
Onder leiding van het huidige bestuur, dat grotendeels in 2020 is aangetreden, is een ambitieus Meerjarenbeleidsplan 2021+ opgesteld waarbij een omslag moet worden gemaakt naar een marketing gedreven organisatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de AV.

De penningmeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor het Financiële Beleid. Hij/zij bewaakt de begroting en presenteert deze en de jaarrekening op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Tijdens de kwartaalbestuursvergaderingen licht hij/zij samen met de algemeen directeur de financiële stand van zaken toe. Hij/zij signaleert trends in de uitgaven en inkomsten en adviseert het bestuur op basis van de financiële gegevens.
De penningmeester voert regulier overleg met de algemeen directeur en controller/administrateur over begroting, jaarrekening, prognoses en overige financiële zaken. Hij/zij fungeert als klankbord op het gebied van de financiële administratie en financiële processen.
Samen met de algemeen directeur en controller/ administrateur voert de penningmeester het periodieke overleg met de Financiële Commissie en met de accountant.

Reageren kan tot en met 1 september 2021

Bekijk de volledige vacaturetekst.

Vacature Voorzitter Bondsreglementencommissie

De Bondsreglementencommissie (BRC) is een commissie van het bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de reglementen van de Nederlandse Basketball Bond. De commissie bestaat op dit moment uit twee leden en wordt ondersteund door het bureau.

Bekijk de volledige vacaturetekst.