!
Wat is basketball

Bestuur NBB

Bestuur en commissies

Bestuur NBB

Het bestuur van de NBB bestaat uit de volgende leden:

John Voppen, Voorzitter
Jac Ponjée, Penningmeester
Frank Berteling, Vice-voorzitter
Fieke Ligthart, lid
Jaap van der Put, lid
Jitka van der Bruggen, lid
Laura van Leeuwen, lid
Niels Meijer, lid
Will Moerer, lid

Verdeling aandachtsgebieden
Bestuurslid 1 Bestuurslid 2
Topsport en Talentontwikkeling Niels Meijer Jitka van der Bruggen
Basketball Participatie Jaap van der Put Fieke Ligthart
Marketing & Communicatie Will Moerer Laura van Leeuwen
Public Affairs & Organisatie Jitka van der Bruggen Laura van Leeuwen
Financiën Jac Ponjée John Voppen
Internationale Organisatie & Reglementen Frank Berteling John Voppen

Incidentele zaken zoals projecten worden besproken in het bestuur en indien nodig wordt er voor de duur van het project een bestuurslid aan gekoppeld.

Rooster van Aftreden leden bondsbestuur
Naam Functie Benoemd Benoemd tot Periode
J. Voppen Voorzitter 23-03-2024 2027 Periode 1
J. Ponjee Penningmeester 27-11-2021 2024 Periode 1
F. Berteling Lid 15-04-2020 2025 Periode 2
J. van der Bruggen Lid 15-04-2020 2026 Periode 2
L. van Leeuwen Lid 26-11-2022 2025 Periode 1
F. Ligthart Lid 26-11-2022 2025 Periode 1
N. Meijer Lid 15-04-2020 2025 Periode 2
W. Moerer Lid 15-04-2020 2026 Periode 2
J. van der Put Lid 17-11-2018 2024 Periode 2
Nevenfuncties bestuur
Bestuurslid Functie Sinds
Frank Berteling Bestuurslid International Basketball Foundation 2020
Will Moerer Bestuurslid BNXT League 2022
John Voppen Headcoach UBALL U19 Eredivisie 2023
Besluitenlijsten Bestuursvergaderingen

Documenten, vastgesteld door het bestuur

Algemene Vergadering

Jaarlijks, vindt eind november, de Algemene Vergadering van de NBB plaats.