!
Basketball Algemeen.jpg

Partners

Organisatie

Partners

Partners van de NBB

Om onze meerjarenplannen en ambities te kunnen realiseren blijft de NBB additionele projecten en plannen blijven ontplooien. Hiervoor is extra budget van essentieel belang.

Naast de financiële middelen van NOC*NSF en het ministerie van VWS, het zelf ‘marketen’ en opbrengsten genereren vanuit onze producten en diensten, zullen extra financiële middelen nodig zijn om het merk basketball in zijn totaliteit in de markt te zetten. Hiervoor is sponsoring/partnership door en met bedrijven van wezenlijk belang.

Sponsoring zien wij als een belangrijke ‘alternatieve’ financiële stroom naast onze structurele subsidies maar we zien het niet alleen als inkomsten. Sponsoring is voor ons ook een vorm van samenwerking die verder reikt dan het geven van geld en het teruggeven van toegangsbewijzen, hospitality mogelijkheden en naamsvermelding op de diverse communicatiedragers. Sponsoring kan organisaties met elkaar verbinden. Niet alleen de sponsor en de gesponsorde, maar ook twee sponsoren onderling. Daartoe biedt de Nederlandse Basketball Bond diverse mogelijkheden rondom evenementen.

De NBB wil voor een langere periode (minimaal 3 jaar) partners verbinden aan de NBB. De partners doen een structurele en substantiële investering in het basketball en zijn bereid mee te groeien met onze ambities.

Mocht je geïnteresseerd zijn in mogelijkheden om partner te worden, neem dan contact op met Irwin Fluonia, Manager Partnerships & Activaties.

irwin.fluonia@basketball.nl

06-42401843