!
Basketball Nederland

Talentenhuis

Orange Lions

Talentenhuis

De Nederlandse Basketball Bond is ambitieus en wil met de nationale selecties – zowel senioren als jeugd – structureel deel blijven of gaan deelnemen aan Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Dat geldt voor alle drie de disciplines binnen het basketball: 5-5, 3x3 en rolstoelbasketbal.

In het Meerjarenbeleidsplan 2017+ van de NBB is een van de doelstellingen dat de nationale en de regionale Academies de basis vormen voor de talentontwikkeling, het zogeheten ‘Talentenhuis’. Daarin staat de opleiding van jonge basketbaltalenten centraal.

Talentontwikkeling
De drie regionale NBB Basketball Academies (Noord, Zwolle en Limburg) zijn de opleidingsplaatsen voor talenten. Er wordt intensief samengewerkt op organisatorisch en technisch niveau door de vier regionale Academies en de nationale Orange Lions Academy (OLA) in Amsterdam, waarbij de regie in handen is van de Nederlandse Basketball Bond en de coaching staff van de OLA verantwoordelijk is voor de functionele, basketbalinhoudelijke aansturing en advisering. Het opleidingsprogramma dat is samengesteld, moet ervoor zorgen dat talentvolle basketballers zo goed mogelijk worden opgeleid. Elke NBB Basketball Academy heeft z'n eigen identiteit en hanteert een werkwijze die past binnen de betreffende regio. De Orange Lions Academy vangt de uitstroom vanuit deze Academies op. In totaal zijn er dus vier officiële, door de NBB en NOC*NSF gecertificeerde, trainingslocaties. Dit onderdeel van het Talentenhuis noemen we talentontwikkeling.

Talentherkenning
Talentherkenning en talentontwikkeling worden gezien als twee verschillende onderdelen binnen het Talentenhuis. De regioselecties zoals die er vroeger waren, zijn nu momenten van talentherkenning. Op dat vlak is de afgelopen jaren een aantal veranderingen doorgevoerd. Hieronder staan de drie belangrijkste wijzigingen opgesomd:

  • De organisatie van deze dagen in de regio ligt bij de Academies.
  • Het moment van selectie wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Het is zeer moeilijk om op jonge leeftijd een uitspraak te doen over wat een talent is. Vanuit nieuw onderzoek wil de NBB de groep kansrijke sporters (mogelijke talentvolle) daarom zo lang mogelijk zo breed mogelijk houden.
  • Er is een duidelijke scheiding tussen herkenning en ontwikkeling. Ontwikkeling gebeurt elke dag. Herkenning op vijf momenten per jaar.

Wat betekent dit voor spelers?
De NBB en de drie NBB Basketball Academies gaan alle basketballers in de leeftijdsklasse U13 de mogelijkheid bieden om zich te laten zien op een talentherkenningsdag in de regio. Er worden in alle afdelingen ongeveer vijf talentherkenningsdagen georganiseerd tijdens het seizoen.

Ook voor de U14 groep worden in alle afdelingen talentherkenningsdagen georganiseerd. Tijdens het seizoen zullen er twee tot vier van dergelijke dagen plaatsvinden. De U14 trainingen zijn toegankelijk voor spelers die het vorig seizoen zijn opgevallen tijdens de U13 dagen of spelers die door hun trainer/coach worden voorgedragen voor deze trainingen.

Contact
Bij algemene vragen of onduidelijkheden is Sjoerd Langevoort, Coördinator Jeugd Topsport, het aanspreekpunt. Hij is te bereiken via email (sjoerd.langevoort@basketball.nl) of telefonisch (030-2020128).