!
14112020 HUN NED huddle.jpg

Samenwerking

Kennis Hub

Sportakkoord & Rabo ClubSupport

Samenwerking

Samen sta je sterker! In een tijd waarin iedereen z’n beste beentje voor zet om de vereniging overeind te houden, kan goede samenwerking met andere verenigingen en instanties in de omgeving van grote waarde zijn.

Andere basketbalverenigingen

Twee of meer verenigingen kunnen een samenwerkingsverband met elkaar aangaan. Denk hierbij aan:

  • Opleidingen (trainers/coach- of scheidsrechtersopleiding)
  • Formeren van een team, voor zowel competitie als recreatief.
  • Clinics, evenementen

Bekijk ter inspiratie de samenwerking tussen Eastwood Tigers en Heroes Den Bosch.

Daarnaast worden er 2 keer per jaar Basketball Meet-Ups georganiseerd. Tijdens deze Meet-Ups gaan verenigingen uit hetzelfde cluster met elkaar in gesprek over uitdagingen en ideeën, er ontstaan samenwerkingsverbanden en waardevolle contacten. We raden elke vereniging aan om aanwezig te zijn bij de Basketball Meet-Ups!

Gemeente

Gemeenten zien steeds meer de urgentie om aan de slag te gaan met het stimuleren van sportbeoefening. Door allerlei ontwikkelingen, die gemeenten verantwoordelijkheden toekennen, zijn ook de sportverenigingen een gesprekspartner geworden. Over het algemeen hebben verenigingen nog weinig contact met de gemeente waarin ze gevestigd zijn, terwijl de gemeente voor de vereniging juist een belangrijke partner kan zijn.

Zo zijn via de gemeente vaak subsidies te verkrijgen voor bepaalde sportactiviteiten. Verder worden in steeds meer gemeentes combinatiefunctionarissen aangesteld die onder meer moeten zorgen voor een breder sportaanbod op scholen. Daarnaast is er het lokale Sportakkoord, waarbij sport- en welzijnsorganisaties binnen de gemeente afspraken met elkaar maken om de lokale sport toekomstbestendig en voor iedereen toegankelijk te maken.

Als bestuurder kun je je plannen bespreekbaar maken bij je gemeente om daarmee mogelijk samen mee aan de slag te gaan.

Maatschappelijk relevant, open club
Maar liefst 82% van de sportclubs in Nederland wil haar maatschappelijke rol versterken, zo concludeerde het Mulier Instituut op basis van onderzoek. Sportclubs willen meedenken en waar mogelijk een rol spelen op het gebied van thema’s als onderwijs, de kinderopvang en de zorg in de omliggende wijken en de gehele gemeente. De lokale politieke partijen kennen de onderzoekscijfers ook.

Meer informatie over de open vereniging.

Gemeenteraadsverkiezingen
In tijden van gemeenteraadsverkiezingen is het al helemaal van belang om de mogelijkheden voor samenwerking met de gemeente te onderzoeken en te bedenken wat je daarmee als basketbalvereniging zou willen bereiken. Welke partijen varen een koers die jou kan helpen de doelen te bereiken die je als basketbalvereniging gesteld hebt. Ga met ze in gesprek!