!
22 3x3 WC V NED CAN Driessen schiet.jpg

Opleiding Besturen met Impact

Kennis Hub

Aanbod voor bestuurders en vertrouwenscontactpersonen

Opleiding Besturen met Impact

De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder, maar het biedt ook mooie uitdagingen om op persoonlijk vlak stappen te maken. De opleiding Besturen met Impact geeft hierbij een persoonlijke verdieping. De opleiding is ontwikkeld door de KNVB, maar beschikbaar voor alle verenigingen van alle sporten in Nederland!

De KNVB wil met de bestuurdersopleidingen ‘Besturen met impact’ bestuurders de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen. Door het juiste gereedschap aan te bieden worden bestuurders op weg geholpen om de club nog beter te organiseren. Enerzijds door de kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds handreikingen te krijgen bij de uitdagingen waar de bestuurder voor staat. Het programma wordt gevolgd met mede-bestuurders van andere verenigingen uit de omgeving, zodat de bestuurders elkaar verrijken en er een netwerk onderling wordt opgebouwd van bestuurders met passie. De bestuurder kan zich hiermee, als daar behoefte aan is, ook na deze opleiding blijven ontwikkelen op zijn of haar eigen manier.

Toelatingseisen

Bij de toelating worden een aantal criteria/vereisten in overweging genomen:

  • Je bent op het moment van de opleiding officieel bestuurder bij een sportvereniging of je hebt met goedkeuring van het dagelijks bestuur een werkplek of werkstage in het bestuur.
  • Je bent minimaal 18 jaar.
  • Je bent bereid te investeren in je eigen ontwikkeling.
  • Je bent bereid je eigen kennis en kunde beschikbaar te stellen aan je medecursisten.
Kosten

Het opleidingsgeld bedraagt € 375,- voor bestuurders van (sport)verenigingen. Bestuurders van voetbalverenigingen krijgen een korting van € 100,- op dit bedrag. In veel gevallen wordt de opleiding aangeboden door je gemeente, het lokale sportakkoord of een andere derde partij. In deze gevallen kan het zijn dat de opleiding kosteloos wordt aangeboden. Wil je weten of jij de opleiding kan volgen via het sportakkoord of je gemeente? Neem dan contact op met je lokale contactpersoon of stuur een mailtje naar sportakkoord@nocnsf.nl.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding (PDF)

Klik hier voor meer informatie op de site van de KNVB + de mogelijkheid om jezelf aan te melden