!
Orange Lions performance coach

Verklaring omtrent gedrag

Kennis Hub

Positieve sportcultuur

Verklaring omtrent gedrag

VOG-nieuwsbrief-800x600-met logo.png

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Waarom een VOG?

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. Het is verstandig deze iedere drie jaar te herhalen.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat je je vereniging gaat aanmelden op deze site en moet je er eerst voor zorgen dat je vereniging voldoet aan de voorwaarden.

Alle informatie over het aanvragen van een VOG is te vinden in onderstaand filmpje.

LET OP: In het filmpje wordt verteld dat de vereniging een e-herkenning niveau 3 moet aanvragen. Inmiddels is dit gewijzigd in niveau 2+. 

E-Herkenning

De Regeling Gratis VOG is alleen voor VOG's die online via de webdienst van Justis aangevraagd worden. Inloggen op de webdienst gebeurt met behulp van het eHerkenningsmiddel EH2+ (EH2+ = betrouwbaarheidsniveau 2+). Als uw organisatie nog geen eHerkenningsmiddel heeft, kunt u naar de website van eHerkenning gaan.