!
Coachbord X en O.jpg

Introductiecursus trainersschap 'Fast Break'

Kennis Hub

Aanbod voor trainers en coaches

Introductiecursus trainersschap 'Fast Break'

Ben jij een (jeugd)lid van een vereniging die gaat starten met training geven? Of ben jij een ouder die de club komt helpen? Dan zal je ervaren dat training geven best lastig kan zijn. Waarom luisteren die kinderen niet gewoon, en welke stof moet je gaan aanbieden?

De cursus Fast Break wordt door de NBB aangeboden als hulpmiddel voor de antwoorden op deze vragen en is specifiek ontwikkeld voor de beginnende jeugd trainer en coach. Doel van deze cursus is om jullie te enthousiasmeren voor het vak en de basisprincipes van het trainen en coachen mee te geven. De cursus is met name bedoeld voor jeugdtrainers in de categorie U10 en U12. Echter, ook voor andere trainers en coaches van oudere teams is deze cursus zeker relevant.

Programma

De cursus kent 4 modules:

  • Module 1: Introductie Fast Break & pedagogiek
  • Module 2: Jij als coach
  • Module 3: Didactiek
  • Module 4: Coachen in veilige en uitdagende sportomgeving

Fast Break is een “hybride” vormgegeven cursus en bestaat uit E-learning en intervisies. De E-learning modules worden online gevolgd via het nieuwe online omgeving. Lesmateriaal is deels zelf ontwikkeld, deels door NOC*NSF, zoals de module “een beetje opvoeder”, en bestaat uit filmpjes, podcasts, artikelen en korte opdrachten. Naast E-learning zijn er (online) intervisies met een door de NBB aangestelde leercoach, die het lesmateriaal met de deelnemers bespreekt, verdiept en opdrachten evalueert. Het is dus de bedoeling dat de E-learning voor de intervisie sessie wordt gedaan.

Afronding & examinering

De deelnemer ontvangt, bij voldoende actieve deelname aan het einde van de cursus een ontwikkelgericht advies van de leercoach en een NBB-certificaat. We controleren hierbij de activiteiten in de E-learning en de aanwezigheid bij de workshops. Iedere deelnemer ontvangt aan het einde van de cursus ook een inlogcode voor de database Multi SkillZ, zodat we de beginnende trainer / coach direct een hulpmiddel meegeven om gericht op een jonge doelgroep training te geven.

Doordat de cursus niet wordt geëxamineerd wordt, is de cursist niet belast met het maken van een portfolio. De cursus valt dien ten gevolge niet onder de kwalificatie structuur sport (KSS)

Organisatie

De cursus kan zowel individueel of als club worden geboekt en is gebouwd als online cursus.

Als een vereniging meerdere trainers tegelijk wil scholen, dan kan dat vanaf acht personen. In overleg kunnen we één of meerdere sessies (tegen meerkosten) op locatie worden georganiseerd, dan komt de leercoach naar uw club toe. We gaan er dan vanuit dat u zelf een zaal of theorieruimte regelt. U kunt de opleidingsdagen dan ook gebruiken om bijvoorbeeld vanuit de TC een aantal zaken toe te lichten of te bespreken.

Indien een coach individueel wil meedoen of er minder dan zes deelnemers binnen de club zijn, dan kunt u deze inschrijven voor de 'openbare sessie'.

Vrijstellingen

Deelname aan alle workshops en voltooien van de E-learning modules is een voorwaarde voor het behalen van het certificaat.

Lesmateriaal

Deelnemers aan de opleiding krijgen na aanmelding en betaling een inlogcode voor de Elektronische leeromgeving. Hier is al het lesmateriaal te vinden.

Financiën & sportakkoord

De kosten bedragen € 100 per deelnemer, inclusief een jaarabonnement op Multi SkillZ!

De Fast Break opleiding is opgenomen in de servicelijst van het Sportakkoord. Verenigingen die zijn aangesloten bij een lokaal Sportakkoord kunnen dan ook in veel gevallen een aanvraag doen en op deze wijze - via hun gemeente - in aanmerking komen voor de dekking van de kosten van deze opleiding. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw VO-accountmanager van de NBB.

Als de kosten niet worden gefinancierd uit het Sportakkoord, zullen we een factuur per email versturen aan de deelnemer.

Aanmelden

Aangezien de cursus online plaatsvindt, kan je je individueel opgeven. Je wordt dan geplaatst in een groep met andere beginnende coaches, van verschillende clubs uit het land. De cursus Fast Break zal (hopelijk) elke maand starten, met uitzondering van de zomervakantie.

Inschrijven gaat via de aanmeldlink. Kies in eerste instantie “landelijk” – “opleidingen” – “trainersopleidingen” - "Fast Break"

De intervisies worden allemaal op dezelfde dag van de week gepland, zodat de deelnemer deze kan inpassen in zijn/haar agenda. Er zullen regelmatig nieuwe data worden toegevoegd.

Planning Fast Break
Startdatum Leercoach Contactmomenten
1e online openbare Fast Break cursus
19 februari 2024
Faizal Pasaribu 19 februari, 26 februari, 11 maart, 25 maart (19:30-21:30u)
2e online openbare Fast Break cursus
15 februari 2024
Zera Butter 15 februari, 29 februari, 14 maart, 28 maart (19.30-21:30u)
3e online openbare Fast Break cursus
5 maart 2024
Anouk de Vries-Pangemanan 05 maart, 19 maart, 02 april, 16 april (19:30-21:30u)
4e online openbare Fast Break cursus
08 maart 2024
Sonja Kuijt 08 maart, 22 maart, 05 april, 19 april (19:00-21:00u)
5e online openbare Fast Break cursus
13 mei 2024
Faizal Pasaribu 13 mei, 27 mei, 10 juni, 24 juni (19:30-21:30u)
6e online openbare Fast Break cursus
16 mei 2024
Mathieu ten Dam 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni (19:30-21:30u)
7e online openbare Fast Break cursus
04 juni 2024
Faizal Pasaribu 05 juni, 19 juni, 02 juli, 16 juli (19:30-21:30u)
8e online openbare Fast Break cursus
07 juni 2024
Tom Schonewille 07 juni, 21 juni, 05 juli, 19 juli (19:30-21:30u)

*4e online openbare Fast Break cursus gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen.