!
Basketbal close.jpg

Professionalisering van je vereniging

Kennis Hub

Bestuurders

Professionalisering van je vereniging

Specifiek voor sportclubs die versterking van een beroepskracht krijgen of willen is een toolkit samengesteld, die allerlei handige informatie bundelt. Zo vind je er handvatten en werkwijzen, tips, verwijzingen naar onderzoeken én goede voorbeelden uit de praktijk.

Als basketvereniging heb je meer te bieden dan enkel sport. Je zorgt ervoor dat vriendschappen ontstaan, dat mensen plezier hebben en werken aan hun gezondheid, dat bepaalde groepen met elkaar in contact komen, dat waarden en normen worden bijgebracht en nog veel meer. En dat voor een zeer goede prijs, dankzij vrijwilligers!

Het wordt alleen steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te behouden. Steeds minder vrijwilligers willen zich voor langere tijd vastleggen en dat leidt tot problemen in de organisatie. Daarnaast stellen sporters en ouders steeds hogere kwaliteitseisen. Hoe zorg je ervoor dat je club professionaliseert zonder je vrijwilligers te overvragen? Of beter: hoe zorg je ervoor dat wat ze doen, ze goed en met plezier (blijven) doen?

Bekijk als basketbalvereniging de mogelijkheid om een beroepskracht in te zetten om vrijwilligers te ontlasten en te ondersteunen bij hun werk. Niet eenmalig, maar een paar seizoenen lang. Hiermee investeer je duurzaam in de toekomst van jouw vereniging.

Er zijn verenigingen die al geruime tijd ervaring hebben opgedaan met een beroepskracht. Hiermee zijn extra activiteiten van de grond gekomen, hebben vrijwilligers een centraal aanspreekpunt gekregen en heeft het in de meeste gevallen geleid tot meer leden en meer inkomsten.

In deze toolkit vind je handvatten en werkwijzen, tips, verwijzingen naar onderzoeken én goede voorbeelden uit de praktijk.

Heb je vragen over professionalisering van je vereniging kan je ook contact opnemen met je accountmanager.