!
Van den Belt_De Stentor.jpg

Expertgroep trainers en coaches & arbitrage

Kennis Hub

Organisatie

Expertgroep trainers en coaches & arbitrage

De expertgroepen T&C en arbitrage zal de werkorganisatie adviseren ten aanzien van de inhoud van de opleidingen op het gebied van de BT/BS cursussen en opleidingen. Er zal bekeken worden welke inhoud op welke niveau wordt aangeboden en op welke manier dit het beste past bij de doelgroep.

Medio januari 2021 heeft er een eerste verkennende bijeenkomst plaatsgevonden met een afvaardiging van trainers en coaches uit het veld. De komende maanden zal deze bekeken worden of de groep iets kan worden verkleind, om de werkzaamheden ook werkbaar de maken.