!
Van den Belt_De Stentor.jpg

Downloads

Kennis Hub

Aanbod voor trainers en coaches

Downloads

Onderstaand zijn de downloads te vinden over het aanbod van de NBB voor trainers en coaches:

BT2 – Assisiterend trainer/coach

BT2 Aanvraagformulier EVC EVK

BT2 en BT3 blanco Lesgeefformulier

BT2 Give and Go

BT2 Handleiding opdrachten

BT2 Hulpboek bij opdrachten

BT2 Procedure BT2 intern organisatie vereniging

BT2 Procedure intern initiatief vereniging organisatie NBB

BT2 Protocol PVB 2.1 Geven van trainingen portfolio

BT2 Protocol PVB 2.2 Begeleiding bij wedstrijden

BT2 Protocol PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten

BT2 Reflectiegesprek portfolio

BT2 Procedure intern organisatie vereniging

Reader Leidinggeven

Reader Sportgezondheidsleer

BT3 – Zelfstandig trainer/coach

BT3 Give and Go

BT3 Aanvraagformulier EVC EVK

BT3 Hulpboek bij opdrachten

BT3 Procedure intern initiatief NBB organisatie NBB

BT3 Procedure intern initiatief vereniging organisatie NBB

BT3 Procedure interne organisatie vereniging

BT3 Protocol PVB 3.1 Geven van trainingen praktijk

BT3 Protocol PVB 3.1 Geven van trainingen portfolio

BT3 Protocol PVB 3.2 Coachen van wedstrijden

BT3 Protocol PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

BT3 Protocol PVB 3.4 Aansturen van kader

BT3 Reflectiegesprek portfolio

BT3 Toetsplan

BT4 – Hoofdcoach

BT4 Aanvraagformulier EVC EVK

BT4 aanvraagformulier Proeve van Bekwaamheid

BT4 Toetsplan

BT4 Protocol PVB 4.1 geven van trainingen portfolio

BT4 Protocol PVB 4.1 geven van trainingen praktijk

BT4 Protocol PVB 4.2 Coachen van wedstrijden portfolio

BT4 Protocol PVB 4.2 Coachen van wedstrijden praktijk

BT4 Protocol PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

BT4 Protocol PVB 4.4 Bevorderen competentieontwikkeling sportkader

BT4 Protocol PVB 4.5 Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

BT4 Protocol PVB 4.6 Scouten van talentvolle basketballers

3X3 Leader

3X3 Leader Protocol PVB 2.1 Geven van trainingen

3X3 Leader Protocol PVB 2.2 Ondersteunen bij ontwikkeling life skills

3X3 Leader Protocol PVB 2.3 Assisteren bij 3X3 evenement

3X3 Leader Toetsplan

Overig

Toetsreglement Opleidingen NBB

Opleider aanvraagformulier EVC EVK

Inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen NBB