!
_A3H1501.jpg

FECC coach

Kennis Hub

Aanbod voor trainers en coaches

FECC coach

Het FIBA Europe Coaching Certificate (FECC) programma staat bekend om haar vooraanstaande positie in Europees basketball en zich vooral gericht op coaches die zich bezig houden met talentvolle jeugd.

Het programma, wat onder mentoraat staat van Svetislav Pesic, kent verschillende vooraanstaande sprekers, waaronder “onze” Arik Shivek. Ook Nenad Trunic, afgelopen jaar aanwezig bij de door de NBB georganiseerde E-clinics (link pagina) is een van de docenten.

Ontwikkelingen

Op dit moment kennen we drie alumni van deze cursus, te weten Hein Gert Triemstra (met extra “honour”), Thijs Volmer en Koen van Gerwen. Tevens is er één deelnemer in de lopende opleiding: Molly McDowell.

Het FECC programma een aantrekkelijke optie is voor talentvolle coaches. Afdeling Topsport en de afdeling opleidingen zijn gecharmeerd van dit traject en zien een duidelijke meerwaarde van de internationale context waarin de opleiding plaats vind. Op dit moment wordt bepaald of en op welke manier we deze structureel in de programma’s kunnen inpassen.

Programma, afronding & examinering

Het programma duur twee jaar en centreert zich rondom de momenten dat er internationale toernooien plaats vinden. De eerste twee jaren wordt er aandacht besteed aan het “lerende gedeelte” in de laatste sessie, worden de examens afgenomen. De examens bestaan uit het geven van een (informatieve) clinic, een geschreven examen, assessment en demonstratie training.

FECC.png
Toelating & Vrijstellingen

Toelating geschied op voordracht van de NBB, informatie over aanmelding volgt.

Financiën, meer informatie & aanmelden

Informatie volgt.