!
Algemene Vergadering 2019 - Publiek

Themabijeenkomsten

Kennis Hub

Aanbod voor bestuurders en vertrouwenscontactpersonen

Themabijeenkomsten

Gedurende het jaar worden verschillende themabijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders van sportverenigingen.

Agenda

Momenteel staan er geen themabijeenkomsten gepland.

Themabijeenkomsten terugkijken

Webinar Outdoor Basketball Courts - 13 oktober 2022

Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor het 3X3 Filmpje

Webinar 'Welkom op de Club' van 13 mei 2022

Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor de uitkomsten

Webinar Competitie inschrijving seizoen 2022-2023 van 11 april 2022

Webinar Ledenbinding van 9 maart 2022

Klik hier voor de presentatie

Webinar Clubkadercoaching van 18 november 2021

Klik hier voor de presentatie

Webinar De Gelukkige Vereniging van 9 november 2021

Klik hier voor de presentatie

Webinar Vrijwilligersmanagement van 11 oktober 2021

Klik hier voor de presentatie

Webinar voor Jonge en Nieuwe bestuurders van 23 september 2021

Klik hier voor de presentatie

Webinar Pedagogisch Sportklimaat van 8 juni

Op dinsdag 8 juni 2021 heeft het Centrum Veilige Sport Nederland een webinar georganiseerd over het Pedagogisch Sportklimaat. Een element dat in het verleden vaak onderbelicht bleef is het pedagogische aspect in de sport. Naast dat een kind veilig en met plezier moet kunnen sporten, is het ook van belang dat het zich ontwikkelt en leerervaringen heeft (anders dan sporttechnisch). Het uitgangspunt is dat trainers en verenigingen in staat moeten zijn een omgeving te creëren waarin een positieve ontwikkeling van het kind centraal staat. Tijdens deze webinar kwamen verschillende sprekers aan bod:

 • Johannes Dijkstra (Teamleider bij Fier Chat) heeft iets verteld over de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag op minderjarigen en de FIER chat sport.
 • Nicolette van Veldhoven (professor Sportpedagogiek Hogeschool Windesheim) heeft het prevalentie onderzoek en het pedagogisch sportkompas toegelicht.
Webinar Beschuldigde in de sport

Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag in de sport: melders, slachtoffers én beschuldigden. Om meer licht te schijnen op de positie van de beschuldigde organiseerde het Centrum op 2 februari 2021 een webinar het met onderwerp “Beschuldigde in de Sport”.

Tijdens deze webinar kwamen verschillende sprekers aan bod. 

 • Stop It Now is een organisatie die als doel heeft om seksueel kindermisbruik te voorkomen door hulp te bieden aan mensen die dreigen een grens over te gaan of dat al zijn gegaan ten aanzien van minderjarigen. 
 • Cosa (Reclassering Nederland) ging in op een methode voor re-integratie van zedendaders.

Tenslotte deelde ook strafrechtadvocaat Ivo van de Bergh zijn kennis en expertise over beschuldigden in de sport.   

Webinar Slachtoffer in de sport deel 1

Op 30 juni 2020 is de webinar “Slachtoffer in de sport deel 1” gehouden. Tijdens deze webinar hebben de volgende ketenpartners een presentatie verzorgd:

- Slachtofferhulp Nederland
- Schadefonds geweldsmisdrijven
- Perspectief Herstelbemiddeling  

In deze webinar stond het slachtoffer van (seksueel)grensoverschrijdend gedrag centraal. Er werd aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor ondersteuning van een slachtoffer.  Wat kan een slachtoffer helpen om een ervaring met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag een plek in zijn of haar leven te geven? Verder was de webinar vooral gericht op betrokkenen die een rol hebben in de afwikkeling van een tuchtrechtprocedure of strafrechtprocedure. Zodat zij zo volledig mogelijk geïnformeerd zijn met betrekking tot de ondersteuningsmogelijkheden.

Het publiek bestond uit 

 • bondsvoorzitters, 
 • vertrouwenscontactpersonenvan bonden
 • zedenrechercheurs
 • medewerkersOpenbaar ministerie,
 • medewerkersstrafgriffies
 • tuchtrechters, aanklagers, onderzoekers, 
 • juristen
Webinar Slachtoffer in de sport deel 2

Op 29 september 2020 is de webinar 'Slachtoffer in de sport deel 2' gehouden. Tijdens deze webinar hebben een onderzoeker van het ISR en een vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport een presentatie verzorgd.