!
MTB01044.jpg

BS2 - Verenigingsscheidsrechter

Kennis Hub

Aanbod voor scheidsrechters

BS2 - Verenigingsscheidsrechter

De opleiding Basketball Scheidsrechter 2 wordt per 1 oktober 2023 niet meer actief aangeboden door de NBB. In plaats daarvan wordt nu de Jeugd Basketbalscheidsrechter-niveau 2 georganiseerd. De opleiding tot BS2- is jarenlang op en door clubs georganiseerd en geëxamineerd. Met de inwerkingtreding van de Kwalificatie Structuur Sport 2022 zullen daar veranderingen in komen:

  • De NBB gaat ook opleidingen organiseren op niveau 2, onder de naam van Jeugdscheidsrechter N2. Deze zal in samenspraak tussen de leercoach en de praktijkbegeleider (van de club) worden geëxamineerd.
  • Indien clubs scheidsrechters intern willen blijven opleiden, dan is dit mogelijk. Zij kunnen de opleiding afsluiten met een clubcertificaat.
  • Indien de scheidsrechter een bondsdiploma wil behalen zal zij het examen van de NBB moeten voltooien. Deze zal op een later moment door de toetsingscommie worden vastgesteld, inclusief de examenkosten.

Na het seizoen 2023 -2024 zullen de nieuwe examens defintief worden, tot die tijd kunnen clubs examineren conform de huidige documenten op de download pagina. Ook na seizoen 2023 - 2024 blijven de documenten van de BS2-opleiding (onder 'downloads') beschikbaar zodat deze gebruikt kunnen worden om leden binnen je vereniging op te leiden tot verenigingsscheidsrechter.

Mocht je vragen hebben over een BS2 opleiding die vorig seizoen of zeer recent gestart is? Dan kan je contact opnemen met gregory.tjin.a.koeng@basketball.nl of opleidingen@basketball.nl