!
22-23 WBL GRA BAL Kuijt.jpg

Opleiding Vertrouwenscontactpersoon

Kennis Hub

Aanbod voor bestuurders en vertrouwenscontactpersonen

Opleiding Vertrouwenscontactpersoon

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een belangrijke schakel in een sportvereniging; het geeft sporters de kans om melding te maken en steun te zoeken. In de scholing Vertrouwenscontactpersoon geven we jou de juiste informatie en kennis waardoor jij deze rol op je kan nemen binnen de vereniging.

Tijdens deze scholing

  • Leer je meer over de rol die een VCP vervult binnen een vereniging;
  • Besteden we aandacht aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag;
  • Krijg je handvaten om als VCP vertrouwelijke gesprekken te voeren, te reflecteren, om te gaan met de emoties van de diverse betrokkenen en hoe je binnen het beleid kan functioneren;
  • Gaan we in op de verwijzingen die mogelijk zijn bij een melding.
Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen 200 euro, maar worden in vrijwel alle vergoed door het Sportakkoord. Vraag bij de accountmanager voor meer informatie.

Aanmelden en meer informatie

Klik hier om jezelf aan te melden en voor meer informatie