!
Andrea Congreaves in actie OLA .jpeg

Clubkadercoaching

Kennis Hub

Kader & Vrijwilligers

Clubkadercoaching

Trainers-coaches die zowel sportinhoudelijk als pedagogisch en didactisch bekwaam zijn, hebben we binnen de sport hard nodig. Zij spelen namelijk een essentiële rol bij het creëren van een positieve sportcultuur op de club, waarin mensen zich op sportief, sociaal en persoonlijk vlak optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is van groot belang, want wanneer mensen sportplezier ervaren en zich kunnen ontwikkelen blijven ze vaak langer in beweging. 

Maar hoe kan een sportclub ervoor zorgen dat hun trainers-coaches de juiste skills hebben om dit voor elkaar te krijgen? En hoe zorgen ze ervoor dat hun trainers-coaches daarbij ook structureel worden begeleid? Daarvoor kan er gebruik worden gemaakt van clubkadercoaching. Dit houdt concreet in dat een clubkadercoach, vaak een buurtsportcoach of andere sportprofessional, een sportclub helpt bij het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainersbegeleiding. 

Meer informatie

Bekijk hier een webinar over Clubkadercoaching

Luister de podcast over Clubkadercoaching

Bekijk hier de handreiking Clubkadercoaching