!
MVG_8234.JPG

BS4 scheidsrechter

Kennis Hub

Aanbod voor scheidsrechters

BS4 scheidsrechter

Een Basketball Scheidsrechter 4 (BS4) diploma is de basis voor het fluiten van wedstrijden op L4 niveau, dat zijn de hoogste klassen in de Nederlandse competitie. Voor een L4 licentie zijn naast het diploma onder andere ook nog het halen van een jaarlijkse conditie- en spelregeltest noodzakelijk. Zie hiervoor ook het licentiebeleid.

Het traject van de BS4 bestaat uit zeven workshops met bijbehorende praktijkopdrachten, twee oefenwedstrijden fluiten onder begeleiding, een schriftelijk examen spelregel- en reglementenkennis en een portfolio. De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid; het fluiten van een examenwedstrijd.

De workshops gaan over:

  • spelregels & reglementen
  • arbitragetechniek & samenwerking
  • techniek & tactiek
  • leiderschap & sportiviteit
  • begeleiding van scheidsrechters in opleiding.

Er zijn vier toelatingseisen voor de BS4:

  • De deelnemer is lid van de NBB
  • De deelnemer heeft een E of BS3-diploma
  • De deelnemer fluit actief in de hoogste aanschrijvingsklassen van een afdeling
  • De deelnemer heeft de intentie en motivatie om op L4 niveau te gaan fluiten
Opleiding

In het seizoen 2021 - 2022 start er in Nieuwegein een BS4 opleiding. Bij voldoende aanmeldingen binnen een afdeling kan er een tweede opleiding starten binnen die afdeling. In principe geef je je op voor de locatie Nieuwegein.

De opleiding rond je af binnen één speelseizoen.

We beginnen met een Kick-Off sessie. Tijdens de kick-off krijg je informatie over de opzet en inhoud van het programma. Je maakt kennis met je docenten en je krijgt informatie over wat er allemaal van je verwacht wordt. Maar ook uitleg over de te maken opdrachten, het videoprogramma, je portfolio en de PvB.

Downloads

Kijk voor alle downloads over deze opleiding op de downloadpagina.

De opleiding tot BS4 wordt uitsluitend georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond.

Kosten

Een BS4-opleiding kost € 265,- per deelnemer. Het bedrag wordt doorbelast aan de vereniging via de rekening courant in Sportlink of direct aan de deelnemer, welk via iDeal kan betalen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Caroline Stevens via caroline.stevens@basketball.nl.

Voorwaarden

Op de Basketball Scheidsrechtersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de 'inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen' van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing. Alleen portfolio’s ingeleverd n.a.v. een officiële NBB BS4 opleiding worden geaccepteerd voor deelname aan de BS4 Proeve van Bekwaamheid.