!
2021 OLA Peter van Paassen aan het werk.jpeg

Leercoaches, experts, praktijkbegeleiders en PVB beoordelaren

Kennis Hub

Organisatie

Leercoaches, experts, praktijkbegeleiders en PVB beoordelaren

De deelnemer van een opleiding zal verschillende personen tegen komen die het leerproces beïnvloeden. Per opleiding zal verschillen of deze door de NBB of door de clubs naar voren geschoven worden. In de praktijk zal op sommige momenten een persoon meerdere rollen bekleden, echter voor een optimaal resultaat zullen de taken en verantwoordelijkheden wel gescheiden blijven.

Onderstaand worden deze rollen toegelicht:

Experts: de expert wordt gevraagd om een inhoudelijk onderdeel van de opleiding toe te lichten. Tevens kan aan de expert gevraagd worden om praktijkopdrachten te voorzien van feedback. Deze persoon is te vergelijken met een gastdocent.

Leercoach: de leercoach ondersteunt, adviseert, coacht, bewaakt het leertraject en daardoor de competentieontwikkeling van een cursist. Uitgaande van te verwerven en de al aanwezige competenties stelt hij samen met de cursist een (individueel) plan op voor het te doorlopen leertraject. De leercoach voert indien nodig gesprekken met de praktijkbegeleider over het plan en de mogelijkheden voor het uitvoeren van opdrachten in de praktijk. De leercoach stimuleert de cursist te reflecteren op de ontwikkeling van zijn/haar competenties. Deze rol is vergelijkbaar met de rol als docent.

Praktijkbegeleider: de praktijkbegeleider is de persoon die de deelnemer “on the job” begeleid. Hij/zij zal bij de trainingen aanwezig zijn en de deelnemer voorzien van feedback op het handelen in de zaal. Het kan dus een mede coach zijn, een lid van de Technische commissie, of in sommige gevallen ook de clubkadercoach. Je kan de praktijkbegeleider dus vergelijken met de stagebegeleider.

PVB beoordelaar: de PVB beoordelaar is de examinator. Een goede beoordelaar is zo objectief als mogelijk ten aanzien van de kandidaat en is in staat objectief te oordelen. Als deze persoon is beeld komt, dient de kandidaat aan te tonen dat hij/zij de vaardigheden beheerst. De PVB beoordelaar wordt aangesteld door de toetsingscommissie.

NB de deelnemer aan een opleiding verandert in een kandidaat, zodra hij/zij de opleiding heeft afgerond en het examineren begint.