!
LDDK-20210123-0020.jpg

BT3: Zelfstandig trainer/coach

Kennis Hub

Aanbod voor trainers en coaches

BT3: Zelfstandig trainer/coach

De BT3 trainer; de onmisbare schakel in elke vereniging. De BT3 trainer is de trainer die in staat is een specifieke doelgroep binnen de vereniging te motiveren en naar een hoger niveau te tillen. Hij of zij is daarmee de held van elke club!

Seizoen 2024 - 2025

Op dit moment worden de opleidingen van het huidige seizoen afgerond. Daarnaast zijn we ook bezig om een opleidingsprogramma voor seizoen 2024 - 2025 te plannen. Uiterlijk begin augustus zal de planning van de BT3 gepubliceerd worden op deze website. Het opleidingsprogramma zal dan ook gedeeld worden via de Basketball Info.

Ontwikkelingen

Met ingang van seizoen 2021-2022 is de BT3 vernieuwd! Er is een lesprogramma ontwikkeld, welke zowel door de bond als het onderwijs gebruikt kan worden. Voor studenten is het daardoor mogelijk om naast het keuzedeel direct ook een bondsdiploma te behalen.

Voor de NBB geldt, dat zij zich tot doel hebben gesteld om de BT3 verspreid door Nederland aan te bieden. Het aanbod van de BT3 opleiding dekt daardoor heel Nederland. Het streven is om om het jaar een BT3 opleiding op een locatie te organiseren.

Programma

Het programma volgt in principe de dynamiek van een seizoen en zal worden aangeboden in de periode september tot en met mei. De opleiding is hybride vorm gegeven, welke betekent dat de deelnemer zichzelf kan voorbereiden op de bijeenkomsten via informatie, filmpjes, podcasts en opdrachten in de Elektronische Leeromgeving “Flowsparks”. Onder leiding van de leercoach worden er intervisie bijeenkomsten georganiseerd, welke deels in een klaslokaal, deels in de zaal zullen plaatsvinden. De onderwerpen van de modules worden gerelateerd aan de KSS 2017, inspelend op de verwachtingen KSS herijking 2021, en zal in elk geval bevatten:

 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan & Hoe maak ik een portfolio
 • Introductie op ontwikkelingsmodellen & speciale doelgroepen
 • Pedagogisch handelen in een veilig sportklimaat
 • Handvaten voor training geven & didactische vaardigheden
 • Breed Motorisch Ontwikkelen
 • Blessurepreventie
 • Trainingskunde & Voedingsleer
 • Sporttechnische leerlijnen
 • Tactische leerlijnen
 • Groeimindset, coaching en communicatie
 • Organiseren van sportaanbod
 • Voortgang van spelers monitoren
 • Aansturen van sporttechnisch kader
Planning

De BT3 opleidingen worden over een seizoen gepland. Zodra de les data van de opleiding bekend zijn kun je je aanmelden via de aanmeldlink. In seizoen 2023 - 2024 wordt een BT3 opleiding in ieder geval georganiseerd in:

 • Leiden (Opleiding afgerond)
 • Utrecht (Opleiding afgerond)
 • Breda (Opleiding afgerond)
 • Zwolle (Opleiding afgerond)
 • Amsterdam (Opleiding afgerond)
 • Bemmel (Opleiding gestart)

Ook in seizoen 2024 - 2025 worden 6 BT3 opleidingen gestart verspreid over Nederland. De planning daarvan wordt uiterlijk in augustus hier gepubliceerd.

Een overzicht van de les data (wanneer bekend) is in dit document in te zien.

Afronding & examinering

De opleiding wordt geëxamineerd conform de competenties trainers/coachopleiding, niveau 3 en valt hiermee onder de KSS. Voor de studenten wordt de opleiding afgesloten met een examen keuzedeel “basketbal” op niveau 3. Het examen bestaat uit een (video)portfolio en een praktijkobservatie.

De verwachting is dat medio mei 2022 de BT3 geëxamineerd kan worden conform de eisen van een nieuwe KSS. Tot die tijd werken we nog met de huidige examens, die te vinden zijn op de downloadpagina.

De BT3 kan enkel worden geëxamineerd worden door NBB aangestelde PVB beoordelaren.

Toelating & Vrijstellingen

Toelating gebeurt op basis van eerder opgedane ervaring, een afgeronde BT2-opleiding, een afgeronde Fast Break cursus of andere sportopleiding.

Vrijstelling voor onderdelen van de BT3 is mogelijk en geschied op basis van aantoonbaar eerder verworven kwalificaties en competenties. Indien een coach reeds over de benodigde competenties beschikt, kan de toetsingscommissie beslissen dat onderdelen van de opleiding of niet gevolgd hoeven worden of er vrijstelling van specifieke opdrachten gegeven kunnen worden.

Financiën & Sportakkoord

Deze opleiding kan niet gefinancierd worden door het Sportakkoord, deze mogelijkheid is er alleen voor de basis opleidingen.

De kosten voor de BT3 bedragen €350 voor deelname en €150 voor examinering. De kosten voor examineren worden pas in rekening gebracht wanneer het examen daadwerkelijk wordt aangevraagd.

Meer informatie & aanmelden

De NBB stelt haar eigen docenten aan en organiseert de opleidingen. Op basis van interesse in een regio en opleidingen in de afgelopen jaren worden verenigingen benadert om een opleiding te hosten.

Inschrijven gaat via de aanmeldlink. Kies in eerste instantie 'landelijk' – 'opleidingen' – 'trainersopleidingen – BT3'. Na inschrijving wordt gekeken of we voldoende deelnemers hebben om daadwerkelijk in de regio te kunnen beginnen. We zullen contact opnemen, voordat de opleiding wordt bevestigd.

Voor meer informatie kunt u opnemen met Joost Vennema (joost.vennema@basketball.nl).