!
8.jpg

8. Terugspelen naar eigen helft

Competities

Voorbeeld filmpjes

8. Terugspelen naar eigen helft

Een speler van het team dat balbezit heeft op de aanvalshelft, mag de bal niet terug laten gaan op de eigen helft. Als dat wel gebeurt, mag de tegenstander de bal innemen aan een zijlijn het dichtst bij de plek van de overtreding.

Het is een overtreding als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • Ploeg moet balbezit gehad hebben op de aanvalshelft;
  • Ploeg moet als laatste de bal geraakt hebben op de aanvalshelft;
  • Ploeg moet als eerste de bal aanraken op de verdedigingshelft.

Als niet aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, is er geen overtreding.

Let op: een dribbelende speler is pas op de aanvalshelft als hij compleet met de bal en beide voeten over de middellijn is.

De middellijn hoort bij de verdedigingshelft. Dus als je die aanraakt ben je ook al op de verdedigingshelft.

Uitzondering:
Een speler is van zijn aanvalshelft in de lucht opgesprongen en

  1. krijgt controle over de bal (vangen) terwijl hij nog in de lucht is;
  2. en is de eerste speler van zijn team dat balbezit verkrijgt (dus onderschept een pass van de tegenstander);
  3. en landt dan op de verdedigingshelft van zijn team.

Er is geen overtreding in deze situatie! Deze uitzondering moet een oneerlijke bestraffing van een goede verdedigende actie voorkomen.


Voorbeeld van niet terugspelen naar eigen helft

Een situatie waarbij het geen terugspelen naar eigen helft is.