!
14.jpg

14. Vasthouden/duwen

Competities

Voorbeeld filmpjes

14. Vasthouden/duwen

Vasthouden is ongeoorloofd persoonlijk contact met een tegenstander, waardoor zijn bewegingsvrijheid wordt belemmerd. Dit contact (vasthouden) kan met elk deel van het lichaam plaatsvinden.

Duwen is ongeoorloofd persoonlijk contact, door met een lichaamsdeel een tegenstander, met of zonder bal, krachtig weg te duwen of proberen weg te duwen.

Een speler die de bal niet volgt, tegenover een tegenstander staat en zijn bewegingen volgt, is in principe verantwoordelijk voor ieder contact dat er plaatsvindt, tenzij er andere factoren in het spel zijn.

De uitdrukking ‘tenzij er andere factoren in het spel zijn’ heeft betrekking op
opzettelijk duwen, doordringen of hinderen door de andere speler.