!
Jens te Velde foto Robert Bos small.jpg

Algemene bepalingen

Competities

Spelregels Overzicht

Algemene bepalingen

ARTIKEL 42 SPECIALE SITUATIES

>    Een speciale situatie vindt plaats op het moment dat er meerdere fouten plaatsvinden terwijl de wedstrijdklok tussendoor niet gelopen heeft.

>    Bij fouten met gelijke straffen worden, in volgorde van plaatsvinden, de straffen tegen elkaar weggestreept.

>    Van de straffen die overblijven, worden de straffen uitgevoerd, in de volgorde waarin zij plaatsvonden.


ARTIKEL 43 VRIJE WORPEN

>    Vrije worpen vinden plaats na een fout op een schotpoging, na vier teamfouten in een periode of na een technische, onsportieve of diskwalificerende.
>    De nemer van de vrije worpen moet:

 • binnen vijf seconden schieten.
 • achter de vrije worplijn blijven, totdat de bal de ring heeft geraakt.
 • met zijn schot de ring raken.

>    Tijdens de vrije worp(en) mogen er drie verdedigers en twee aanvallers langs het beperkte gebied staan. Zij mogen:

 • niet over de lijn stappen, totdat de bal de hand van de schutter heeft verlaten.
 • niet hun handen bewegen om de schutter af te leiden.

>    De andere spelers staan buiten de driepuntenlijn. Zij mogen:

 • niet over de driepuntenlijn heen stappen voordat de bal de ring heeft geraakt.

>    Wanneer de nemer van de vrije worp een overtreding maakt, telt een eventuele score niet en wordt de volgende vrije worp genomen. Bij een laatste vrije worp is de bal voor het andere team.
>    Wanneer een aanvaller de overtreding maakt (niet de schutter), telt een eventuele score wel, maar krijgt bij de laatste vrije worp het andere team balbezit als het schot wordt gemist.
>    Wanneer een verdediger de overtreding maakt telt een eventuele score wel, maar mag het schot worden overgenomen als deze mis is.

vrijeworpen-opstellen.png__750x422_q80_crop_subsampling-2_upscale.jpg


ARTIKEL 44 HERSTELBARE VERKEERDE BESLISSING

>    Scheidsrechters kunnen een verkeerde beslissing herstellen als dit gaat om:

 • het geven van onterechte vrije worp(en).
 • het niet geven van terechte vrije worp(en).
 • het toestaan dat een verkeerde speler de vrije worp neemt.

>    Beslissingen mogen worden hersteld, voordat de bal levend is na het eerstvolgende dode moment.

>    Het onterecht tellen, niet tellen of verkeerd tellen van scores kan altijd worden hersteld, ook na het eindsignaal, zolang de scheidsrechter het wedstrijdformulier nog niet heeft ondertekend.


ARTIKEL 45 SCHEIDSRECHTERS EN JURYLEDEN

>    Een wedstrijd wordt geleid door twee (of drie) scheidsrechters.

>    De jury bestaat uit twee of drie leden: een scorer (schrijver) en een timer, bij hogere wedstrijden aangevuld met een 24-seconden operator.


ARTIKEL 46 HOOFDSCHEIDSRECHTER: TAKEN EN BEVOEGD

>    De hoofdscheidsrechter:

 • bepaalt of het speelveld en de baskets aan hun eisen voldoen.
 • keurt de wedstrijdbal goed
 • let op sieraden en andere voorwerpen bij spelers
 • ondertekent het wedstrijdformulier als laatste, waarmee de wedstrijd officieel voorbij is.

ARTIKEL 47 SCHEIDSRECHTERS TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

>    De scheidrechters:

 • fluiten bij overtredingen fouten volgens de regels
 • houden de bedoeling van de regels in hun hoofd
 • houden rekening met de geest van het spel
 • gebruiken gezond verstand en zijn consequent
 • helpen elkaar waar nodig
 • kunnen nooit een beslissing van de ander ongedaan maken

ARTIKEL 48 SCORER: TAKEN

>    De scorer (schrijver):

 • houdt de scores tijdens de wedstrijd bij
 • houdt de fouten en time-outs tijdens de wedstrijd bij
 • draait de beurtelings balbezit pijl wanneer nodig

ARTIKEL 49 TIMER: TAKEN

>    De timer (tijdwaarnemer):

 • stopt de tijd, wanneer de scheidsrechter fluit
 • stopt de tijd, na een score in de laatste 2 minuten van de wedstrijd
 • start de tijd, wanneer de bal in het veld wordt aangeraakt
 • houdt de tijd van de time-outs bij
 • geeft het aantal fouten van spelers aan richting de teams
 • is verantwoordelijk voor de wissels

ARTIKEL 50 VIERENTWINTIG SECONDEN OPERATOR TAKEN

>    De vierentwintig seconden operator (schotklok operator):

 • reset de schotklok wanneer nodig volgens de regels
 • start de schotklok, zodra de bal in het veld wordt aangeraakt
 • stopt de scholklok, wanneer de tijd stopt