!
nbb-101.jpg__750x322_q80_crop_subsampling-2_upscale.jpg

Het spel, het veld, de uitrusting en de teams

Competities

Spelregels Overzicht

Het spel, het veld, de uitrusting en de teams

Je kan niet beginnen zonder materialen om de wedstrijd te spelen. Baskets, een veld, en een bal zijn de basismaterialen om te kunnen spelen.

De wedstrijd kent dan nog scheidsrechters en wedstrijdjury om deze te begeleiden.


ARTIKEL 1 DEFINITIES

>    Twee teams van vijf spelers spelen tegen elkaar.
>    Ieder team probeert te scoren in de basket van het andere team.
>    De basket van een team is de basket die het team verdedigt.
>    Een wedstrijd wordt geleid door twee (of drie) scheidsrechters en de juryleden.
>    De winnaar van een wedstrijd is het team dat na het eindsignaal de hoogste score heeft. Bij gelijke stand wordt er verlengd. 
Afdelingswedstrijden van U8, U10 en U12 kunnen wel eindigen in gelijkspel.


ARTIKEL 2 VELD

Het veld

Het speelveld is rechthoekig. Een veld is officieel 28 meter lang en 15 meter breed. In de praktijk zullen veel velden 26 x 14 meter groot zijn, omdat dit past in de sporthallen.

De zijlijnen en de eindlijnen horen niet bij het speelveld. Het veld is dus begrensd door de lijnen. Op het plaatje kun je zien hoe de lijnen van een basketballveld eruit zien. Alle lijnen zijn 5 centimeter breed. Spelers en scheidsrechters moeten de lijnen goed kunnen zien.

Op het veld staan lijnen die bepaalde gebieden aangeven:

> De driepuntencirkel: deze lijn is een gedeeltelijke cirkel op een helft. Als je achter deze lijn staat kun je drie punten scoren. Sta je binnen de cirkel of op de lijn van de cirkel dan kun je slechts twee punten scoren.

> Beperkte gebied of drieseconden gebied: deze rechthoek geeft het gebied aan waar je maximaal drie seconden mag blijven staan. Dit wordt ook wel het drie secondengebied genoemd. De lijnen die dit gebied aangeven horen bij het gebied.

> Vrije worplijnen: de top van de rechthoek is ook meteen de lijn waar achter je moet staan om de vrije worp te mogen nemen.

> No Charge Semi cirkel: deze halve cirkel direct onder de basket is bedoeld voor een spelregel die gaat over het bepalen van een doordringfout.

> De middenlijn hoort bij de verdedigingshelft.

De speelvloer is vlak en hard. En er mag niets op het veld of in de ruimte van 1 meter rond het veld staan of liggen (zonder obstakels zijn). Dit is voor de veiligheid van de spelers.

basketballveld.png__750x422_q80_crop_subsampling-2_upscale.png
Driepuntengebied
2-3-puntengebied.png__750x422_q80_crop_subsampling-2_upscale.png


ARTIKEL 3 UITRUSTING

>    De ring hangt op 3.05 meter en bij de U10 en U12 op 2.60 meter.
>    Er wordt een wedstrijdklok gebruikt voor het zichtbaar bijhouden van de speeltijd en pauzes.
>    Er wordt een (digitaal) wedstrijdformulier gebruikt voor het bijhouden van de scores en fouten.
>    Er worden teamfoutenbordjes gebruikt om aan te geven wanneer een team vier teamfouten heeft.
>    Er wordt een pijl gebruikt om aan te geven welk team bij de volgende sprongbalsituatie de bal in mag nemen.
>    Bij de U10 & U12 wordt gespeeld met bal maat 5. Bij de U14 met een bal maat 6.
>    De bal moet rond zijn (geen ei), van leer en een oranjeachtige of bruine kleur hebben.
>    Het thuisspelende team levert twee goede gebruikte ballen, waaruit de scheidsrechters de wedstrijdbal kiezen. Teams kunnen deze bal tijdens de warming-up niet gebruiken.

basket.jpg__750x422_q80_crop_subsampling-2_upscale.jpg


ARTIKEL 4 TEAMS

>    Alle namen van deelnemende spelers en (assistent-)coaches moeten voor de wedstrijd op het wedstrijdformulier staan.
>    Deelnemende spelers mogen ook na het begin van de wedstrijd aankomen, zolang hun namen voor de wedstrijd op het wedstrijdformulier staan.
>    Een team bestaat maximaal uit twaalf (12) spelers, een coach en maximaal acht (8) ploegbegeleiders (waavan max 2 assistent-coaches). Alleen deze personen mogen binnen het spelerbankgebied komen.
>    Shirts en broeken moeten één overheersende kleur hebben.
>    Als er twee teams met dezelfde kleur shirts spelen, speelt het thuisspelende team in haar eigen kleur. Het uitspelende team speelt in haar reserveshirts.
>    Het thuisspelende team zit in principe op de bank aan de linkerkant van de jurytafel (gezien van achter de jurytafel) en valt in de eerste helft ook aan op de basket aan de linkerkant.


ARTIKEL 5 SPELERS

>    Een speler mag spelen zolang hij geen vijf fouten heeft en niet gediskwalificeerd is.
>    Spelers mogen geen harde bescherming dragen, zelfs niet als deze zacht zijn bekleed.
>    Drie uitzonderingen hierop zijn:

  • Brillen zonder puntige hoekjes
  • Bescherming voor een gebroken neus
  • Bescherming voor een knie, als deze goed bedekt is met zacht materiaal

>    Als een speler geblesseerd is, kunnen scheidsrechters de wedstrijd stilleggen:

  • Als een speler niet binnen ongeveer 15 seconden is hersteld, moet hij wisselen. Als een coach een time-out neemt en de speler herstelt in die time-out, mag hij verder spelen.
  • Als een speler hulp ontvangt (medespeler, coach, teamverzorger), moet hij wisselen.
  • Door het stilleggen van de wedstrijd voor een blessure mag de andere ploeg niet worden benadeeld.

ARTIKEL 6 AANVOERDER: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

>    De aanvoerder (CAP) mag in het veld de scheidsrechter op een beleefde manier aanspreken, op het moment dat de bal dood is. Teamgenoten mogen dat niet.
>    Als een team na afloop protest aan wil tekenen, moet de aanvoerder dit doen direct na de wedstrijd.

ARTIKEL 7 COACHES: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

>    Coaches vullen uiterlijk 20 minuten voor de wedstrijd het wedstrijdformulier in (officiële FIBA-regels: 40 minuten).
>    Coaches vullen uiterlijk 10 minuten voor de wedstrijd aan wie er gaan beginnen: ofwel de startende vijf, ofwel de slangenwissel bij U10 of U12.
>    Coaches mogen bij de jurytafel informatie vragen op het moment dat de wedstrijdklok stil staat.
>    Coaches zijn verantwoordelijk voor de aanwezigen op de bank.
>    De coach of de assistent-coach mag staan tijdens de wedstrijd. Samen staan is niet toegestaan.
>    Als er geen coach aanwezig is, is de aanvoerder automatisch ‘playing coach’.