!
nbb_spelregelsituaties-268.jpg__800x450_q80_crop_subsampling-2_upscale.jpg

1. Drie seconden

Competities

Voorbeeld filmpjes

1. Drie seconden

De drie seconden regel geeft aan dat een speler niet langer dan drie opeenvolgende seconden in het beperkte gebied (de bucket) van de tegenstander mag blijven terwijl het team van die speler de controle heeft over een levende bal op de aanvalshelft.

Een paar belangrijke dingen om hier op te merken:

  1. De bal moet op de aanvalshelft zijn. Het tellen van 3 seconden begint niet als de bal op de verdedigingshelft is.
  2. Terwijl het team de controle heeft over een levende bal. Ze moeten als team de bal vasthouden, dribbelen of passen.
  3. De wedstrijdklok loopt. Het tellen begint pas als de bal is aangeraakt in het veld na een inworp.

Opmerking: Een doelpoging stopt het tellen voor een drie seconden overtreding, omdat er dan geen balbezit meer is.

Vrij eenvoudig te volgen tot nu toe?

Dit is nu waar het een beetje ingewikkelder wordt en waar deze regel mogelijk niet volledig wordt begrepen.

Toegestaan moet worden een speler die:

  1. probeert het beperkte gebied te verlaten.
  2. in het beperkte gebied is wanneer hij of zijn teamgenoot bezig is met schieten en de bal vertrekt of heeft net de hand (en) van de speler op het schot achtergelaten voor een velddoelpunt.
  3. dribbelt in het beperkte gebied om te schieten nadat hij daar is geweest minder dan 3 opeenvolgende seconden.

Laten we elk punt nader bekijken:

  1. Een speler die bijna 3 seconden in het beperkte gebied is (laten we zeggen 2,9 seconden) en een legitieme poging doet om het beperkte gebied te verlaten, kan in totaal meer dan 3 seconden in het beperkte gebied zijn.
  2. Een speler die al bijna 3 seconden (zeg 2,9 seconden) in het beperkte gebied is wanneer zijn teamgenoot een doelpoging onderneemt, kan in totaal meer dan 3 seconden in het beperkte gebied zijn omdat het de schutter tijd kost om de schotpoging (lay-up) te voltooien.
  3. Een speler staat bijna 3 seconden (zeg 2,9 seconden) in het beperkte gebied en ontvangt de bal, dribbelt richting de ring en begint zijn schotpoging; deze speler staat nu meer dan 3 seconden in het beperkte gebied.

In alle 3 bovenstaande voorbeelden is het legaal spel en heeft er geen overtreding plaatsgevonden.

Het laatste deel van de 3 seconden regel dat belangrijk is:
Om buiten het beperkte gebied te zijn geweest, moet een speler beide voeten op de grond buiten het beperkte gebied (en op het speelveld) hebben gezet.

Als er sprake is van een drie seconden overtreding, fluit de scheidsrechter af en krijgt de tegenstander de bal op de eindlijn (het dichtste bij de plaats van de overtreding).


Voorbeeld van drie seconden


Geen drie seconden

Een speler staat bijna 3 seconden in het beperkte gebied, ontvangt de bal en begint zijn schotpoging; deze speler staat nu meer dan 3 seconden in het beperkte gebied, maar maakt geen overtreding.

(video)


Signaal

Dit is het signaal dat een scheidsrechter aangeeft voor een 3 seconden overtreding.

signaal 3 seconden.jpg