!
Basketball Nederland.jpg

Meldingsformulier Tuchtzaak

Competities

Formulieren

Meldingsformulier Tuchtzaak

Wanneer in een wedstrijd een diskwalificerende fout (D-fout) uitgedeeld is, is de persoon (speler/ coach) die de D-fout gekregen heeft (de gedaagde) verplicht een verklaring te sturen naar de Tucht- en Geschillencommissie (TGC). Deze verplichting geldt tevens voor de scheidsrechters die de wedstrijd geleid hebben.

De verklaring dient gestuurd te worden naar tgc@basketball.nlof per adres naar:

Tucht- en Geschillencommissie
p/a NBB
Postbus 2650
3430 GB, Nieuwegein

De gedaagde kan daarnaast verzoeken een mondelinge toelichting te mogen geven tijdens de zitting van de TGC. De vereniging waar de gedaagde lid van is, is niet verplicht een verklaring in te dienen. Dit mag wel.

Voor meer informatie kunt u emailen naar tgc@basketball.nl.