!
2.jpg

2. Vijf seconden

Competities

Voorbeeld filmpjes

2. Vijf seconden

De vijf seconden regel is eigenlijk niet 1 regel maar 3 verschillende regels. De regel geldt namelijk voor de volgende situaties:

  1. Een zwaarbewaakte speler die een levende bal in zijn handen houdt moet de bal binnen vijf seconden passen, schieten of dribbelen.
  2. Een speler die een inworp uitvoert moet de bal binnen vijf seconden passen nadat hij de bal van de scheidsrechter heeft ontvangen.
  3. Een vrijeworpschutter moet de bal binnen vijf seconden schieten nadat hij de bal van de scheidsrechter heeft ontvangen.

Een paar belangrijke dingen om hier op te merken:

  1. Een speler wordt zwaar bewaakt indien een tegenstander hem op een afstand van minder dan 1 meter legaal verdedigt.
  2. Bij een inworp van achter de achterlijn na een score mag de speler die de bal inneemt zich achter de gehele achterlijn bewegen of de bal overpassen naar een teamgenoot achter de achterlijn. Het tellen van de vijf seconden begint echter op het moment dat de bal ter beschikking staat van de eerste speler.
  3. Deze regel is bedoeld om spelers niet oneindig lang over het nemen van vrije worpen te laten doen. Het is niet de intentie van deze regel om een speler die op een normale manier een vrije worp neemt af te fluiten na 5.1 seconden.

Overtreding:

Als er sprake is van een vijf seconden overtreding, fluit de scheidsrechter af en krijgt de tegenstander de bal aan de zijlijn / eindlijn (het dichtste bij de plaats van de overtreding).


Voorbeelden van Vijf seconden

Twee voorbeelden van een zwaar bewaakte speler en een voorbeeld van een 5 seconden overtreding bij een inworp.


Signaal

Dit is het signaal dat een scheidsrechter aangeeft voor een 5 seconden overtreding.

signaal_21.png__750x422_q80_crop_subsampling-2_upscale.jpg