!
21.jpg

22. Technische fout

Competities

Voorbeeld filmpjes

22. Technische fout

Het sportieve verloop van een basketballwedstrijd vereist de volledige en loyale medewerking van de spelers, coaches, vervangers en verdere begeleiding van het team met de scheidsrechters en de tafelofficials.

Een inbreuk op ‘fair play’ wordt bestraft met een technische fout. Dit geldt voor spelers en alle mensen die op de spelersbank zitten.

De scheidsrechters kunnen technische fouten voorkomen door waarschuwingen te geven of zelfs kleine overtredingen over het hoofd te zien die duidelijk onbedoeld zijn en geen directe invloed hebben op het spel, tenzij dezelfde overtreding na een waarschuwing wordt herhaald.

Hier volgt een aantal voorbeelden van zaken die met een technische fout worden bestraft:

-    Onbeleefd communiceren, in woord en gebaar, met scheidsrechters, juryleden, tegenstanders of publiek;

-    Onbeleefd aanraken van scheidsrechters, juryleden;

-    Het negeren van waarschuwingen van de scheidsrechters;

-    Met de handen vlak voor de ogen van de tegenstander zwaaien;

-    Klappen, stampen of schreeuwen tegen een schutter;

-    Een tegenstander uitlokken en uitdagen;

-    Erg met de ellebogen zwaaien, zonder contact met de tegenstander (als er wel contact is dan is dit een onsportieve of diskwalificerende fout);

-    Na een score de bal aan raken, met de bedoeling het spel te vertragen;

-    Doen alsof er een fout is gemaakt of een klein contact erger doen lijken dan het werkelijk is (faking);

-    Onnodig aan de ring hangen.

Notatie

Een technische fout voor een speler wordt genoteerd met een T.

Een technische fout die wordt begaan door de coach, wordt bij hem genoteerd met een C (Coach).

Een technische fout die wordt begaan door iemand anders op de bank, inclusief de wisselspelers, wordt ook genoteerd bij de coach maar dan met een B (Bench).

Een technische fout van een speler die op het veld staat telt mee voor de teamfouten en technische fouten door een teamlid die op de bank zit tellen niet mee voor de teamfouten.

Straf

De straf van een technische fout is een (1) vrije worpen en daarna krijgt het team de bal dat balbezit had op het moment dat de technische fout werd gefloten.

De vrije worp van een technische fout wordt uitgevoerd voordat eventuele andere straffen worden uitgevoerd, ook al werden die eerder begaan.

Wedstrijd diskwalificatie

In onderstaande gevallen is er sprake van een wedstrijd diskwalificatie (game disqualification- GD). De betreffende speler of coach dient dan tijdens de wedstrijd de speelhal te verlaten en naar de kleedkamer te gaan. Hij mag ook het gebouw verlaten, maar plaatsnemen op de tribune of in de kantine is niet toegestaan.

Er wordt dan geen strafzaak bij de TGC aanhangig gemaakt en de officials en betreffende speler/coach hoeven geen verslag in te sturen naar de TGC

Wedstrijd diskwalificatie bij aantal fouten:

Speler     2 Onsportieve fouten

Speler     2 Technische fouten

Speler     1 Onsportieve fout en 1 Technische fout

Coach     2 Technische fouten C

Coach     3 Technische fouten B

Coach     3 Technische fouten C en B (bij elkaar)