!
19.jpg

Fouten

Competities

Spelregels Overzicht

Fouten

ARTIKEL 32 FOUTEN

>    Tijdens een basketballwedstrijd kan contact niet worden vermeden. Basketball is niet meer een sport zonder contact: het gaat erom of contact legaal of illegaal is.

>    Op het moment dat er contact wordt gemaakt om een speler te beperken in zijn beweging, is dit een fout.

>    Licht, onbewust contact is geen fout.


ARTIKEL 33 CONTACT: ALGEMENE PRINCIPES

>    Iedere speler heeft recht op zijn cilinder: de plaats op het veld waar hij staat, en de ruimte daarboven. Dit wordt het principe van verticaliteit genoemd. De cilinder van een speler wordt bepaald door de plaats van zijn voeten.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 10. Cilinder- en verticaliteitsprincipe
>    Een verdedigende speler moet altijd een legale verdedigende positie hebben: twee voeten op de vloer, en zijn gezicht richting de tegenstander.
>    Als een speler geen balbezit heeft, is het niet toegestaan om in zijn loopbaan te komen, zonder rekening te houden met de tijd die de speler nodig heeft om af te stoppen of van richting te kunnen veranderen. In de praktijk is dit een afstand van één tot twee stappen. Dit heten de elementen van plaats en tijd.
>    Als een speler wel balbezit heeft, is het wél toegestaan om in zijn baan te komen, zonder rekening te houden met de tijd die de speler nodig heeft om af te stoppen of van richting te kunnen veranderen. Een speler met bal moet verwachten dat hij verdedigd kan worden. De verdediger moet dan wel een legale verdedigende positie hebben.
>    Een speler die springt heeft, zodra hij in de lucht is, recht op de plaats waar hij neer zal komen én een vrije baan daar naartoe. Op het moment dat tijdens zijn vlucht een andere speler die plaats – of een plaats in de baan – inneemt, is die andere speler verantwoordelijk voor het contact. Op het moment dat de plaats ingenomen is voor het opspringen, is de springende speler verantwoordelijk voor het contact.
> Afschermen (screenen) is proberen te verhinderen of te vertragen dat een tegenstander een gewenste positie op het veld inneemt. Dit mag, maar je moet stilstaan (binnen je cilinder), met beide voeten op de grond. Dan is het legaal. Als degene die je screent je kan zien dan mag je het screen tegen deze persoon aanzetten. Als hij je niet kan zien moet de screener 1 normale stap kunnen zetten voordat hij tegen het screen loopt.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 15. Illegaal afschermen (Illegal screening)
> Doordringen (charge) is illegaal contact (met of zonder bal) door in de torso van de tegenstander te bewegen.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 12. Doordringen (charging)
> Blokkeren is ongeoorloofd persoonlijk contact met een tegenstander, waardoor diens bewegingsvrijheid, met of zonder bal, wordt belemmerd.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 11. Blokkeren (blocking)
> Contact met de handen of armen (handchecking) vindt plaats als de verdediger zijn handen of armen gebruikt om de beweging van de dribbelende speler te belemmeren. Twee handen van de verdediger op het lichaam van een dribbelende speler is altijd een persoonlijke fout voor handchecking.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 13. Handchecking
>    Het verticaliteitsprincipe (cilinderprincipe) is ook van toepassing op het spel van de post. Het is een fout, als een aanvallende of verdedigende speler in de post-positie met schouder- of heupbewegingen, zijn tegenstander wegduwt of zijn bewegingsvrijheid belemmert. Dat gebeurt dan door het uitsteken van ellebogen, armen, knieën of andere lichaamsdelen.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 19. Spel van de post
> Vasthouden is illegaal contact dat de vrijheid van de tegenstander beperkt.
> Duwen is illegaal contact met een lichaamsdeel waar een speler met geweld beweegt of probeert een tegenstander te bewegen met of zonder de bal.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 14. Vasthouden/duwen
>    Een Fake is elke actie van een speler om te simuleren dat hij wordt geraakt of als hij licht wordt geraakt dit erger te doen lijken en daardoor een voordeel krijgt.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 17. Flop of fake
>    De No-Charge semi-cirkel is de halve cirkel onder de basket. Het is geen aanvallende fout als een aanvaller contact maakt met een verdediger die in de halve cirkel staat terwijl hij met een normale actie naar de basket gaat en in de lucht is.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 18. No-charge semi cirkelgebieden

Cilinderprincipe

Iedere speler heeft recht op zijn cilinder: de plaats op het veld waar hij staat, en de ruimte daarboven. Dit wordt het principe van verticaliteit genoemd. De cilinder van een speler wordt bepaald door de plaats van zijn voeten.

cilinderprincipe.png__750x422_q80_crop_subsampling-2_upscale.jpg
No Charge Semi-Cirkel

De lijn hoort bij het NCSC gebied. Hieronder voorbeelden van een speler die binnen de cirkel staat en erbuiten.

ncsc.png__750x422_q80_crop_subsampling-2_upscale.jpg


ARTIKEL 34 PERSOONLIJKE FOUT

>    Alle ‘normale’ fouten zijn persoonlijke fouten. Voorbeelden van persoonlijke fouten zijn vasthouden, duwen, doordringen of blokkeren.

>    Op het moment dat een persoonlijke fout gemaakt wordt op een speler, die niet bezig is met een schotpoging, krijgt het aanvallende team de bal om in te nemen.

>    Op het moment dat een persoonlijke fout gemaakt wordt op een speler, die bezig is met een schotpoging, krijgt de aanvaller:

 • Twee of drie vrije worpen, als het schot mis is.
 • Eén bonus vrije worp, als het schot raak is.

>    Als de fout wordt gemaakt door een team in balbezit, krijgt het andere team de bal.

Inworpfout
Een inworpfout is contact door de verdedigende speler op een tegenstander op het veld tijdens de laatste twee minuten van de wedstrijd, wanneer de bal out of bounds is voor een inworp, voor de bal in het spel gebracht is.
De straf voor een inworpfout is altijd 1 vrije worp en een inworp bij de plaats waar de fout werd gemaakt. Er worden geen vrije worpen voor de teamfouten gegeven.


ARTIKEL 35 DUBBELFOUT

>    Een dubbelfout vindt plaats als twee spelers tegelijkertijd een fout tegen elkaar maken en de straf voor deze fout is gelijk.

>    Bij dubbelfouten worden er nooit vrije worpen gegeven, ook niet in het geval van teamfouten. Ook blijft de schotklok staan.

>    Het team dat balbezit had, krijgt de bal weer. Als er geen team was balbezit had, is het een sprongbal-situatie.


ARTIKEL 36 TECHNISCHE FOUT

>    Een technische fout is een fout, waarbij geen contact plaatsvindt.

>    Voorbeelden van technische fouten:

 • Schreeuwen/schelden van spelers of coaches
 • Zeuren tegen de scheidsrechter
 • Bewust onsportief gedrag zonder contact met de tegenstander (denk aan spugen, uitschelden, discrimineren, roepen ter afleiding)
 • Doen alsof er contact is, terwijl dat er niet of nauwelijks is

>    De straf van een technische fout is één vrije worp en daarna gaat de wedstrijd verder zoals deze was op het moment van de Technische fout.

>    De vrije worpen van een Technische fout worden altijd als eerste uitgevoerd voordat eventuele andere straffen worden uitgevoerd.

>    Coaches kunnen twee verschillende soorten technische fouten krijgen:

 • C-fout (Coach) – een actie van de coach zelf
 • B-fout (Bank) – een actie van iemand anders dan de coach, op de bank

>    Coaches worden na drie technische (B- of C-)fouten, of na twee C-fouten, gediskwalificeerd voor de rest van de wedstrijd.

>    Spelers worden na twee technische fouten (of na één technische en één onsportieve fout) gediskwalificeerd voor de rest van de wedstrijd.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 22. Technische fout


ARTIKEL 37 ONSPORTIEVE FOUT

>    Een onsportieve fout is een fout:

 • met heel hard contact
 • die niet wordt gemaakt met de bedoeling om de bal te spelen
 • een fout (opzij of van achteren) op een doorgebroken speler

>    Voorbeelden van onsportieve fouten:

 • Vasthouden van een shirt
 • Duwen in de rug
 • Proberen de bal te spelen met hard contact
 • Een fout van achter op een speler die in een break alleen naar de basket gaat

>    De straf van een onsportieve fout is twee vrije worpen en inname op inworp markering op de aanvalshelft voor het andere team. Bij de vrije worpen mag niet gerebound worden.

>    Als de onsportieve fout op een schotpoging is, kan ook één of drie maal gegeven worden in plaats van twee maal, net als bij een normale fout op een schotpoging. De balinname op de inworp markering blijft het vervolg.

>    Spelers worden na twee onsportieve fouten (of na één onsportieve en één technische fout) gediskwalificeerd voor de rest van de wedstrijd.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 21. Onsportieve fout


ARTIKEL 38 DISKWALIFICERENDE FOUT

>    Een diskwalificerende fout is een fout die zo zwaar of onsportief is, dat een speler/coach de wedstrijd niet meer uit mag spelen of coachen.

>    Een diskwalificerende fout kan zowel met als zonder contact zijn.

>    Voorbeelden van diskwalificerende fouten:

 • Hard en/of langdurig vloeken, schreeuwen of schelden van spelers of coaches
 • Fouten met zeer hard contact, zoals schoppen of slaan.

>    Op het moment dat een speler, coach of teambegeleider een diskwalificerende fout krijgt, wordt hij gediskwalificeerd: hij mag niet meer verder spelen of op de bank zitten en moet de zaal verlaten en naar de kleedkamer gaan.

>    De straf voor een diskwalificerende fout is twee vrije worden en inname op inworp markering op de aanvalshelft voor het andere team. Bij de vrije worpen mag niet gerebound worden.

Bij de spelsituaties is nog meer uitleg over deze regel te vinden: 23. Diskwalificerende fout


ARTIKEL 39 VECHTEN

>    Spelers die vechten, worden gediskwalificeerd met een diskwalificerende fout (D).

>    Wisselspelers mogen niet tijdens een vechtpartij opstaan van de bank en het veld in komen: zij worden gediskwalificeerd met een fighting fout (F). Dit geldt ook als ze niet hebben gevochten.

>    Coaches mogen wel tijdens een vechtpartij opstaan van de bank en het veld in komen, maar alleen om te helpen de orde te herstellen.

>    Ongeacht het aantal spelers dat opstaat van de bank om te komen helpen, krijgt het team één technische fout (B).


ARTIKEL 40 VIJF SPELERSFOUTEN

>    Op het moment dat een speler zijn vijfde fout krijgt, mag hij niet meer verder spelen.

>    Spelers met vijf spelersfouten mogen wel op de bank blijven zitten en zijn uitgesloten maar dus niet gediskwalificeerd.


ARTIKEL 41 TEAMFOUTEN: STRAF

>    Als een team meer dan vier fouten maakt in een periode, krijgt het andere team voor iedere volgende fout twee vrije worpen.

>    Bij een schotpoging kan dit ook één vrije worp zijn, en bij T, U en D-fouten gelden ook de normale straffen.

>    Als de fout wordt gemaakt door een aanvallend team, worden er nooit vrije worpen genomen, ook niet na de vierde teamfout.