!
basketball-spalding.jpg

Internationale overschrijvingen

Formulieren

Internationale overschrijvingen

Voor internationale overschrijvingen kennen we de volgende mogelijkheden:

  1. van Buitenlandse Bond
  2. van NBA G-League

Van Buitenlandse Bond
In het geval de aanvraag voor een spelerslicentie betrekking heeft op een speler die afkomstig is van een club die onder FIBA reglementen valt, wordt de aanvraag niet eerder in behandeling genomen dan nadat aan de door de FIBA gestelde regels is voldaan. Hiertoe dient een aanvraagformulier voor een letter of clearance (‘vrijgave’) ingevuld te worden en ondertekend door zowel de nieuwe club als de speler. Het Bondsbureau vraagt vervolgens de vrijgave aan bij de bond in het land waar de speler voor het laatst gespeeld heeft. Conform de internationaal geldende regels heeft een buitenlandse bond zeven dagen de tijd om de letter of clearance af te geven. Indien een bond hieraan niet voldoet zal het Bondsbureau de FIBA inschakelen en zal de clearance in de regel binnen twee dagen worden afgegeven. Pas ná binnenkomst van de letter of clearance (voor 17.00 uur tijdens een werkdag), en een dag na aanmelding in Sportlink, is een speler speelgerechtigd.

Van NBA G-League
Aanvraag voor Letter of Clearances voor de NBA G-League kunnen via het bondsbureau worden aangevraagd.