!
basketball-spalding.jpg

Internationale overschrijving (Letter of Clearance)

Competities

Formulieren

Internationale overschrijving (Letter of Clearance)

Update 9 oktober 2023: De NBB constateert dat FIBA de laatste jaren de uitvoering van het beleid op internationale overschrijvingen heeft aangescherpt. Voor elke speler, ongeacht niveau of leeftijd, die:

 • in Nederland heeft gespeeld en in het buitenland gaat spelen; of
 • in het buitenland heeft gespeeld en in Nederland komt spelen; of
 • een buitenlandse nationaliteit heeft en in Nederland voor het eerst in een officiële basketbalcompetitie gaat spelen

MOET een internationale overschrijving (letter of clearance) worden aangevraagd. De NBB heeft er bij FIBA meerdere malen op aangedrongen om tot differentiatie van het beleid over te gaan rekening houdend met het niveau van de competitie (afdeling vs landelijk). Dit is echter onbespreekbaar voor FIBA en dus gelden de strenge regels van FIBA.

Aanvraagformulier letter of clearance

Wat is een internationale overschrijving?

Met een internationale overschrijving (letter of clearance) geeft het ene land toestemming aan een speler om in een ander land te gaan basketballen. De NBB verstrekt die toestemming namens Nederland en de Nederlandse vereniging. Toestemming kan alleen worden tegenhouden indien er sprake is van contractbreuk (en dat ook middels een in het Engels opgesteld contract kan worden aangetoond) of een andere zwaarwegende reden.

Voor wie is een internationale overschrijving benodigd?

Er zijn twee situaties mogelijk:

1) Een internationale overschrijving (letter of clearance) is benodigd voor een speler die in het ene land in een officiële basketbalcompetitie heeft gespeeld en de overstap maakt naar een ander land en daar in een officiële basketbalcompetitie gaat spelen.
In deze situatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen:

 • een lid spelend in bijvoorbeeld de Eredivisie of de 4e, 5e of 6e divisie;
 • een seniorenlid of een jeugdlid;
 • een persoon met de Nederlandse nationaliteit of met een buitenlandse nationaliteit.

2) Voor een persoon met een buitenlandse nationaliteit die in Nederland voor het eerst in een officiële basketbalcompetitie gaat spelen moet een internationale overschrijving (letter of clearance) worden aangevraagd. Deze speler krijg van FIBA de status ‘first registration’.

In deze situatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen:

 • een lid spelend in bijvoorbeeld de Eredivisie of de 4e, 5e of 6e divisie;
 • een seniorenlid of een jeugdlid

Wie moet een internationale overschrijving aanvragen?

Een internationale overschrijving moet worden aangevraagd door de vereniging waar hij naartoe wil overstappen.

Let op: Ook voor een Nederlandse speler die in het buitenland in een officiële basketbalcompetitie heeft gespeeld en terugkomt naar Nederland moet een internationale overschrijving worden aangevraagd.

Hoe moet een internationale overschrijving worden aangevraagd?

Voor een Nederlandse/buitenlandse persoon die vanuit het buitenland naar Nederland wil komen, ziet het proces er als volgt uit:

 1. De Nederlandse vereniging vult het ‘aanvraagformulier letter of clearance’ op de NBB-site in.
 2. De Nederlandse vereniging stuurt het aanvraagformulier samen met een kopie paspoort naar de NBB toe. Let op: Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief kopie paspoort (een identiteitsbewijs wordt door FIBA niet geaccepteerd) wordt in behandeling genomen.
 3. Vervolgens dient de NBB een aanvraag in bij de bond in het land van herkomst cq in het land waar de speler voor het laatst in een officiële basketbalcompetitie heeft gespeeld. De aanvraag verloopt via het FIBA MAP-systeem.
 4. Zodra de aanvraag door de NBB is ingediend, ontvangt de aanvrager op het aanvraagformulier rechtstreeks een betalingsverzoek van FIBA.
 5. Nadat de betaling door FIBA is ontvangen, wordt de aanvraag naar de betreffende buitenlandse bond doorgezet. Conform de internationaal geldende regels heeft een buitenlandse bond zeven dagen de tijd om te reageren op het internationale overschrijvingsverzoek. Indien een bond hier niet aan voldoet, schakelt de NBB FIBA in en zal de internationale overschrijving op korte termijn alsnog worden afgegeven.
 6. Na ontvangst van de akkoordverklaring voor de internationale overschrijving stuurt de NBB deze door naar de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Voor een Nederlandse/buitenlandse speler die vanuit Nederland naar het buitenland wil vertrekken, ziet het proces er als volgt uit:

 1. De speler/buitenlandse vereniging dient een aanvraag voor een internationale overschrijving in bij de bond in het land waar de speler naartoe wil vertrekken.
 2. De buitenlandse bond dient via het FIBA MAP-systeem een aanvraag bij de NBB in. De NBB zal deze aanvraag behandelen.
 3. De communicatie met de aanvrager over deze internationale overschrijving verloopt via de buitenlandse bond.

Internationale overschrijving aanvragen met terugwerkende kracht

We constateren de laatste tijd meer en meer dat er internationale overschrijvingen in het verleden zijn geweest waar geen officiële internationale overschrijving voor is aangevraagd. FIBA eist alsnog dat die overschrijving met terugwerkende kracht, inclusief de bijbehorende kosten plus extra administratiekosten, wordt gedaan. Dit is heel vervelend, maar helaas een verplichting die de NBB niet kan veranderen. Ook bij een overschrijving met terugwerkende kracht worden de bijbehorende kosten plus de extra administratiekosten ten laste van de vereniging gebracht.

Het is belangrijk om als vereniging dergelijke problemen voor te zijn. Let dan ook goed op bij de komst van een persoon die direct voor zijn komst naar jouw vereniging uit het buitenland komt en/of in een buitenlandse, officiële basketbalcompetitie heeft gespeeld. Bij terugkomst naar Nederland moet een internationale overschrijving voor hem worden aangevraagd.