!
2019_3x3NL_Edith-Oudshoorn.jpg

Spelregels 3X3 basketball

Competities

Spelregels Overzicht

Spelregels 3X3 basketball

Hieronder staan de spelregels voor 3x3 basketball. Waarover geen regels staan vermeld gelden de regels van 5-5 basketball.


Veld en bal

Een regulier 3x3 veld is 15 meter breed en 11 meter lang.

Er wordt in alle categorieën gespeeld met dezelfde officiele 3x3 basketball. Dit is een formaat van een 5-5 vrouwen bal (maat 6) en het gewicht van een heren bal (maat 7).


Team samenstelling

Een team bestaat uit 4 spelers.

3 spelers op het veld en 1 wissel.


Scheidsrechters en tafelofficials

Scheidsrechters

1 of 2, afhankelijk van het aantal scheidsrechters dat beschikbaar is.

Tafel officials

2 tafel officials, deze komen uit het winnende team van de vorige wedstrijd.


Hoe begint de wedstrijd

De wedstrijd begint met een toss. De winnaar van de toss mag kiezen of hij de wedstrijd wil beginnen of de (eventuele) overtime.


Duur van een wedstrijd en score limiet

De reguliere wedstrijd duurt 10 minuten. Als er binnen de 10 minuten 21 punten gescoord worden door een team is de wedstrijd afgelopen.


Scores

Binnen de 3-puntslijn 1 punt en erbuiten 2 punten.


Schotklok

Indien er een schotklok aanwezig is wordt er gespeeld met 12 seconden.

Als er geen schotklok aanwezig is moet de scheidsrechter vanaf 5 seconden aftellen.


Vrije worpen vanwege een fout op een doelpoging

Als er een fout gemaakt wordt op een doelende speler binnen de 3-puntslijn wordt er 1 vrije worp toegekend. Wordt er een fout gemaakt op een doelende speler buiten de 3-puntslijn worden er 2 vrije worpen toegekend. 


Teamfouten en straffen

Fouten limiet per team

Een team mag 6 teamfouten maken zonder gevolgen (behalve bij een technische-, onsportieve of diskwalificerende fout).

Straf voor teamfouten 7, 8 en 9

Teamfout 7, 8 en 9 zijn 2 vrije worpen, ongeacht of het een fout is op een doelende speler.

Straf voor teamfouten 10 en meer

Teamfout 10 en meer zijn 2 vrije worpen inclusief balbezig, ongeacht of het een fout is op een doelende speler.


Straffen voor bijzondere fouten

Straf voor technische fout

1 vrije worp. Na de vrije worp ga je verder hoe je voor het moment van de technische fout geëindigd bent.

Als er een technische fout begaan wordt door het verdedigende team krijgt de aanvallende ploeg een nieuwe schotklok van 12 seconden.

Als er een technische fout begaan wordt door het aanvallende team blijft de schotklok staan zoals die stond voor het begaan van de technische fout.

Straf voor onsportieve fout

2 vrije worpen en geen wisseling van balbezit (behalve als het de 10e teamfout of meer is).

Er worden 2 teamfouten gerekend voor een onsportieve fout.

Straf voor diskwalificerende fout & 2e onsportieve fout voor dezelfde speler

2 vrije worpen inclusief balbezit.

Er worden 2 teamfouten gerekend voor een 2e onsportieve- of diskwalificerende fout.


Balbezit

Balbezit als gevolg van een succesvolle doelpoging

De verdedigende ploeg haalt de bal uit het netje en wordt hiermee de nieuwe aanvallende ploeg. De bal moet gepasst of gedribbeld worden naar buiten de 3-puntslijn om zo recht van aanval te halen.

De nieuwe verdedigende ploeg mag de aanvaller niet hinderen zo lang hij in de no-charge-circle staat. Doet hij dit wel, dan volgt een waarschuwing. Gebeurt dit nog een keer dan volgt een technische fout. Deze technische fout kan meerdere keren gegeven worden als de waarschuwing eenmaal is gegeven.

Balbezit als gevolg van een dood spelmoment

Er vindt een check-bal op de kop plaats, recht tegenover de basket waarbij er voldoende afstand is tussen aanvaller en verdediger. De verdediger geeft de bal aan de aanvaller door middel van een normale basketbal pass. De tijd en schotklok gaan lopen op het moment dat de aanvaller de bal in zijn handen heeft.

Balbezit als gevolg van een verdedigende rebound of steal

De bal moet buiten de 3-puntslijn gepasst of gedribbeld worden om zo recht van aanval te halen. Pas wanneer dit gedaan is mag er gescoord worden.

Balbezit als gevolg van een sprongbal situatie

Bij een sprongbal gaat het balbezit naar het verdedigende team.


Time-outs

Elk team heeft 1 time-out. Afhankelijk van de competitie worden deze ook toegekend tijdens de wedstrijd.


Wissels

Op elk dood spel moment mag er gewisseld worden. Deze wissel vindt plaats op de eindlijn tegenover de basket. Er is geen actie van de scheidsrechter nodig.

Als er een wissel plaatsvindt terwijl het spel levend is, komt er een technische fout voor het team wat wisselt.


Overtime

Bij een gelijke stand aan het einde van de officiele speeltijd is er overtime. Het team wat dan als eerste 2 punten scoort wint.
LET OP: niet 2 punten verschil maar wie als eerste 2 punten scoort.