!
23.jpg

23. Diskwalificerende fout

Competities

Voorbeeld filmpjes

23. Diskwalificerende fout

Een diskwalificerende fout is elke ernstige onsportieve actie van spelers, coaches of teambegeleiders. 

Enkele voorbeelden van diskwalificerende fouten, uiteraard zijn er meer situaties mogelijk:
>    Vechten en slaan van een tegenstander
>    Een harde en/of gevaarlijke fout die een tegenstander kan blesseren
>    Een zwaaiende elleboog in het gezicht van een tegenstander
>    Het duwen of hard aanraken van een scheidsrechter
>    Herhaaldelijk onbeleefd gedrag, in woord en gebaar, met scheidsrechters, juryleden, tegenstanders of publiek 

Straf

De betreffende speler, coach of begeleider dient de speelhal te verlaten en naar de kleedkamer te gaan. Hij mag ook het gebouw verlaten, maar plaatsnemen op de tribune of in de kantine is niet toegestaan.

De straf van een diskwalificerende fout bestaat uit vrije worpen voor de tegenstander en een inworp vanaf de inworplijn op de aanvalshelft. Bij de vrije worpen mag niet gerebound worden.

Vrije worpen:

>    Als de fout een niet-contact fout is (bijvoorbeeld gedrag van een speler, coach of teambegeleider) dan is de straf 2 vrije worpen die mogen worden genomen door een willekeurige speler van de tegenstander.

>    Als de fout een contact fout is (bijvoorbeeld een hele hard contact van een speler) dan moetende vrije worpen worden genomen door de tegenstander waarop deze fout werd gemaakt. Het aantal vrije worpen is als volgt:

  • Is de speler niet bezig met een schotpoging: 2 vrije worpen
  • Is de speler bezig met een schotpoging en gaat deze raak: 1 vrije worp
  • Is de speler bezig met een 2 punten schotpoging en gaat deze mis: 2 vrije worpen
  • Is de speler bezig met een 3 punten schotpoging en gaat deze mis: 3 vrije worpen

Tevens wordt er een strafzaak bij de Tucht en Geschillen Commissie (TGC) aanhangig gemaakt en de officials en betreffende speler/coach moeten een verslag in sturen naar de TGC.

Over het aanhangig maken van diskwalificerende fouten is een animatievideo gemaakt.


Voorbeeld van een diskwalificerende fout

Een voorbeeld van een diskwalificerende fout.


Signaal

Het signaal van een diskwalificerende fout.

signaal_52.png__750x422_q80_crop_subsampling-2_upscale.jpg