!
2019_NBBFinals_Crackerjacks-Dunk.jpg

Dispensatieformulier spelers

Competities

Formulieren

Dispensatieformulier spelers

Overal waar in onderstaande tekst 'speler' staat, wordt ook speelster bedoeld. 

Dispensatie aanvragen voor een speler? Lees eerst onderstaande tekst even door! 

 • Het is niet toegestaan om te spelen in een jongere leeftijdsgroep dan waar een speler volgens de reglementen in behoort. In het belang van de speler kan er echter ontheffing worden verstrekt, welke kan worden aangevraagd via onderstaand formulier. Van belang hierbij is dat er voor een speler slechts voor één ploeg ontheffing kan worden aangevraagd en dat de speler niet meer bij andere teams mee mag spelen, en dat bij een ontheffing honorering de ploeg waar deze speler voor gaat uitkomen met verlies van rechten speelt wat betreft kampioenschap en promotie (zie wedstrijdreglement art. F.2.3.1 t/m F.2.3.3).
 • Er wordt alleen dispensatie verleend als de speler eerstejaars is binnen de leeftijdscategorie die direct boven de leeftijdscategorie staat waarvoor dispensatie wordt aangevraagd.
 • Een speler krijgt geen dispensatie om in een lagere leeftijdscategorie uit te komen:
  • Als zijn vereniging een ploeg in zijn leeftijdscategorie heeft;
  • Als een ploeg van deze leeftijdscategorie geformeerd kan worden;
  • Als er meer dan 2 dispensaties voor een ploeg worden aangevraagd (Indien het naar het oordeel van de competitie organiserende instantie van belang is voor de speler, kan van bovenstaande richtlijnen worden afgeweken.);
 • Belangrijk om te weten: Vrouwen die in een mannen categorie in de eigen leeftijdscategorie (of ouder) gaan spelen hebben geen dispensatie nodig!
 • Spelers/speelsters die in een hogere leeftijdscategorie gaan spelen hebben ook geen dispensatie nodig.
 • Dispensatie kan enkel worden aangevraagd voor teams in de reguliere 5-5 competitie. Voor teams in de bekercompetitie kan geen dispensatie voor spelers worden aangevraagd!
 • Als een jeugdspeler meer dan één leeftijdscategorie hoger gaat spelen, dient de vereniging wel een 'verklaring van geen bezwaar' van de ouders/verzorgers te hebben. Deze verklaring hoeft niet te worden opgestuurd naar de NBB, maar dient te allen tijde te kunnen worden overlegd door de vereniging, indien hier om gevraagd wordt.

Dispensatie kan enkel worden aangevraagd voor teams in de reguliere competitie. Voor teams in de bekercompetitie kan geen dispensatie voor spelers worden aangevraagd!
Aantal noemen
Aantal noemen
Aantal noemen
Antwoord in jaartal
Antwoord in jaren