!
7.jpg

7. De inworp

Competities

Voorbeeld filmpjes

7. De inworp

Bij een inworp dien je de bal van buiten het veld weer in het spel brengen, vanaf een plaats die de scheidsrechter aanwijst. De scheidsrechter overhandigt de bal aan de speler die de inworp gaat doen, behalve bij het innemen van de bal na een score. Na een score mag een speler direct de bal pakken en langs de hele achterlijn lopen, voordat hij de bal inneemt. 

Zodra de scheidsrechter de bal aan jou geeft, heb je 5 seconden om de bal naar een andere speler in het veld te passen. Het tellen begint op het moment dat de scheidsrechter de bal aan de speler heeft gegeven.

Tip voor scheidsrechters: Soms zie je dat er strak verdedigd wordt, waardoor een ploeg het wel eens moeilijk zou kunnen krijgen om de bal binnen 5 seconden in te nemen. Begin dan als scheidsrechter direct met zichtbaar tellen, zodat er voor iedereen duidelijkheid is als je moet gaan fluiten voor een 5 seconden overtreding.

De zijlijnen en eindlijnen horen niet bij het veld. De lijn is een denkbeeldige muur. Over de lijn, op het veld stappen door de nemer bij een inworp mag niet. Op de lijn staan mag wel. 

Tip voor scheidsrechters: Een speler die een kleine lijnovertreding maakt bij het innemen van de bal na een score, zonder dat er een verdediger is, fluit je niet terug. Dat doe je wel als de tegenstander een full court press speelt.

Andere spelers mogen niet met hun lichaam of een gedeelte daarvan op de achterlijn/zijlijn komen. Of over de achterlijn/zijlijn reiken. De bal moet gegooid worden (niet geven aan een speler) en door een andere speler in het veld geraakt worden. Anders moet de inworp worden overgenomen.

Wanneer je de bal hebt voor een inworp mag je niet meer dan totaal 1 meter opzij bewegen van de plaats die door de scheidsrechter is aangewezen. Je mag dus wel 50 cm naar links, en dan weer 50 cm naar rechts stappen. Je mag wel loodrecht naar achteren stappen als daar ruimte is.

In sommige zalen is weinig ruimte om het speelveld en kan een speler niet naar achteren om een inworp te nemen. In dat geval geldt er een gebied van één meter in het veld waarin geen spelers mogen komen. Dus ook geen medespelers. 

Aan het begin van het 2e, 3e en 4e kwart en eventuele verlengingen wordt de bal ingenomen ter hoogte van de middellijn, tegenover de jurytafel. De nemer staat met één voet op de aanvalshelft, en met één voet op de verdedigingshelft. Hij mag dan terugspelen naar zijn eigen helft.

EXTRA
Tijdens de laatste 2 minuten van het 4e kwart, en tijdens de laatste 2 minuten van een verlenging is er een bijzondere situatie mogelijk. Een ploeg die balbezit heeft op de eigen helft én zelf een time out aanvraagt (b.v. na een score van de tegenpartij, of bij een fluitsignaal van de scheidsrechter), krijgt de bal na de time out op de aanvalshelft, ter hoogte van het verlengde van de driepuntscirkel, tegenover de jurytafel.


Voorbeeld van een inworp

Afstand nemen

Indien er minder dan 2 meter ruimte buiten het veld is, dan dienen alle spelers minimaal 1 meter afstand te nemen van de inworpnemer.

inworp.jpg