!
11.jpg

11. Blokkeren (blocking)

Competities

Voorbeeld filmpjes

11. Blokkeren (blocking)

Blokkeren is ongeoorloofd persoonlijk contact met een tegenstander, waardoor diens bewegingsvrijheid, met of zonder bal, wordt belemmerd.

Het is een speler toegestaan, zijn arm(en) of ellebo(o)g(en) buiten zijn cilinder te steken, terwijl hij een positie op het speelveld inneemt, maar hij moet deze weer binnen de cilinder laten zakken, indien een tegenstander hem probeert te passeren.

Indien zijn arm(en) of ellebo(o)g(en) zich buiten zijn cilinder bevinden en er contact plaatsvindt, is er sprake van blokkeren of hinderen.

Om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het lichamelijke contact gelden diverse principes.

Een speler met de bal moet verwachten verdedigd te worden. Als een tegenstander een legale positie in neemt, ook al is dat in een fractie van een seconde, dan moet de dribbelaar stoppen of van richting veranderen.

Legale verdedigende positie
Een verdedigende speler heeft een legale verdedigende positie ingenomen als hij:

  • Met zijn gezicht naar de aanvaller staat als hij begint met verdedigen, én
  • Met beide voeten op de grond staat.

Let op: Een speler mag vanuit de legale verdedigende positie recht omhoog springen, ook met zijn handen boven zijn hoofd. Die ruimte hoort allemaal bij zijn cilinder (zie ook cilinderprincipe).


Voorbeelden van blokkeren (blocking)

Twee voorbeelden van een blocking situatie.